skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Start Cao-onderhandelingen KLM

Start cao-onderhandelingen KLM

Donderdag 9 mei 2019 zagen vakorganisaties en KLM elkaar voor de eerste keer voor het cao-overleg. Een ochtend waarin we eigenlijk alleen een aantal procesafspraken met elkaar hebben doorgenomen. Geen inhoud, geen voorstellenbrieven, geen bespiegelingen. Wat dan wel?

Proces

We hebben afgesproken om het overleg in multi-verband (dat wil zeggen alle drie de domeinen: grond, cabine en cockpit) te gaan voeren. Voor specifieke, domein gebonden onderwerpen zal ook per domein worden onderhandeld. Om dat in goede banen te leiden, zoeken we een onafhankelijk voorzitter. De vorige cao-onderhandeling hebben we dat in het gronddomein ook al zo gedaan. De spelregels en de taken zijn we met elkaar overeengekomen. Verder is aangegeven dat de vakorganisaties maandag 13 mei 2019 de cao-voorstellen zullen indienen. De gezamenlijke bonden hebben voorafgaand aan de onderhandelingen een brief gestuurd waarin we nadrukkelijk hebben aangegeven hoe we aankijken tegen de komende onderhandelingen: we willen de oplossingsrichtingen vanuit de co-creatie meenemen naar het cao-overleg en willen een cao met een (substantiële) loonsverhoging en afspraken over een aantal inhoudelijke punten. Donderdag 16 mei 2019 is de volgende keer dat we elkaar zien. Dan starten we met de actuele stand van zaken KLM.

Transitiecentrum

In de vorige cao is deze afspraak gemaakt:

  • X. Werkgelegenheid Partijen spreken af dat gedurende de looptijd van deze cao er geen gedwongen ontslag plaatsvindt op bedrijfseconomische gronden, zolang de instrumenten die hiervoor worden ingezet, waaronder de maximale inzet van interne en externe mobiliteit, professionele begeleiding en de VVR, toereikend zijn. Als deze instrumenten ontoereikend blijken te zijn, treden partijen in overleg. Partijen treden in overleg om te komen tot oplossingen voor werknemers die langdurig (langer dan een jaar) in het Transitiecentrum verblijven.

Dat overleg hebben we in de middag gestart. KLM heeft aangegeven dat langdurig verblijf in het transitiecentrum vanuit bedrijfsmatig oogpunt niet gewenst is. Ook als medewerkers op tijdelijke klussen zitten die geen formatieplaats zijn. De huidige mobiliteitsafspraken lopen af per 1 januari 2020. Er is dus alle reden om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Als de huidige afspraken niet verlengd kunnen worden, moet worden gekeken naar de verschillende doelgroepen. Ook is er een vangnet in de cao (bijlage 15) en zijn er wettelijke spelregels. De voorkeur is om (nieuwe) afspraken te maken over hoe KLM om gaat met boventallige medewerkers. Het overleg daarover zal apart van de cao-onderhandelingen worden opgestart. We houden je op de hoogte!

Ook voor je collega is het nooit te laat om lid te worden

Ken jij nog collega’s die geen lid zijn van De Unie? Als ze invloed willen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden en stemmen over cao-resultaten of arbeidsvoorwaardelijke zaken willen agenderen? Dat kan heel gemakkelijk via het lidmaatschap. De Unie is er namelijk voor jou. Ook wij hebben ook een blauw hart! Lees hier wat we doen en onze ledenvoordelen lees je hier. Inschrijven kan hier. Wil je informatie ontvangen over actualiteiten? Schrijf je dan in op http://nlunie-batistini.savviihq.com.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog

Belangenbehartiger/ coördinator arbeidsvoorwaarden

Back To Top