skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Start Cao-overleg En Inzet De Unie

Start cao-overleg en inzet De Unie

Op dinsdag 10 mei start het overleg voor een nieuwe cao Grond. De aanloop naar dit overleg is turbulent geweest. KLM is aan het herstellen van de crisis en het gebrek aan capaciteit bij KLM (en Schiphol zelf) begint onacceptabele vormen aan te nemen. Ook binnen de KLM-organisatie zelf blijft het onrustig. Toch gaan we een serieuze poging doen om de cao voor het grondpersoneel te vernieuwen. De cao is tenslotte al weer enige tijd afgelopen en jij hebt recht op duidelijkheid over de nieuwe cao. In overleg met onze kaderleden heeft De Unie afgelopen weken een inzet bepaald voor de nieuwe cao. Graag vertellen we je hier iets meer over.
Belangrijke punten van onze inzet zijn:

 • Stoppen arbeidsvoorwaardelijke bijdrage
  De Unie heeft er nooit een geheim van gemaakt dat wij vinden dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van werknemers bij KLM MOET stoppen. Niet alleen de ILO-uitspraak, maar ook de moeite die KLM heeft om nieuw personeel te werven, geven voldoende aanleiding voor een dergelijk besluit. Zonder een dergelijk besluit lijkt het ons dan ook bijna onmogelijk om tot een nieuwe cao te komen.

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

 • Verbetering inkomen en vergoedingen
  Uiteraard is het goed dat KLM inmiddels is gestart met het aflossen van de lening. Ongeveer een derde van de lening is terugbetaald. In de eerste 3 maanden van het jaar is ook een bescheiden positief resultaat gerealiseerd (een sterke verbetering ten opzichte van eerste drie maanden van 2021). De NOW-steun heeft daarbij wel geholpen. Dit geeft KLM ‘perspectief’. Perspectief dat niet alleen moet leiden tot het snel aflossen van het restant van de lening. Wij vinden dat het herstel / verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de huidige medewerkers minstens zo belangrijk is. Onder andere door de inkomens en vergoedingen te verbeteren.

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

 • Andere arbeidsvoorwaarden
  Verbetering salaris is een belangrijk punt van onze inzet. Maar er zijn meer arbeidsvoorwaarden die verbeterd moeten worden. Wij willen ook afspraken maken over thuiswerken, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid, werkdruk & arbeidsmarkt en verlof.

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

 • Waardering
  KLM moet ‘de basis’ weer op orde krijgen. Bij alles wat er in de onderneming gebeurt moet de focus zijn om de klant centraal te blijven stellen. Alleen dan kan KLM weer gezond worden. Medewerkers hebben zich tot het uiterste ingespannen om KLM te laten overleven de afgelopen periode. KLM is nu aan zet om – niet alleen met woorden – maar ook met een nieuwe cao hier waardering voor te laten blijken, zodat werknemers het ‘blauwe gevoel’ behouden. Alleen dan kan KLM – als autonome onderneming binnen AF/KLM – weerstand blijven bieden aan alle uitdagingen en blijven werken aan de maatschappelijke status van ‘nationale trots’.

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Nog vragen, aanvullingen of opmerkingen?
Alle voorstellen van De Unie tref je hier aan. Heb je vragen/opmerkingen of nog andere ideeën/suggesties voor onze inzet aan de cao-tafel? Stuur dan een bericht naar huug.brinkers@unie.nl

We houden jou op de hoogte van het vervolg!

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Back To Top