skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Stemming Over Ultiem Cao-bod KLM

Stemming over ultiem cao-bod KLM

Binnen KLM is er op dit moment helaas sprake van een zeer gespannen situatie. Dit heeft alles te maken met de acties en stakingen van één van onze collega bonden. De Unie respecteert ieders mening over het cao-bod van KLM, maar deze strategie waarbij passagiers worden weggejaagd en er grote schade wordt berokkend aan KLM vinden wij onverantwoord. De verslechteringen die we de afgelopen jaren met elkaar geaccepteerd hebben als investering voor de toekomst, worden door deze stakingen teniet gedaan. De Unie legt het huidige voorstellenpakket van KLM voor een nieuwe cao tot 1 januari 2018 bij deze neutraal voor aan de leden. We vragen iedereen goed te kijken naar het totale pakket en niet alleen naar de losse onderdelen.

Geen hervatting cao-overleg
De Unie juichte de oproep van KLM voor hervatting van het cao-overleg vandaag, 2 augustus 2016, toe. Zoals we al eerder aangaven in de media willen we graag dat KLM en onze stakende collega bond het hoofd koel houden. Een cao sluit je af aan de onderhandelingstafel en niet aan de poort. Helaas is de uitnodiging van KLM inmiddels onomwonden afgewezen en gaan de voorbereidingen voor acties door. Wij betreuren dit ten zeerste.

Plussen en minnen
Het pakket met de voorstellen en een toelichting door De Unie kun je hier downloaden. Alle positieve en negatieve voorstellen zijn gemarkeerd en je kunt daarmee een afweging maken voor jouw oordeel. We vragen daarbij niet alleen om een ja of een nee, maar ook om jouw mening over de voorstellen zelf.

Schuiven binnen het pakket
Wat wij heel belangrijk vinden om te melden is dat bij een positieve uitkomst van de stemming, wij nog nader met KLM in overleg zullen gaan over zaken die tijdens de stemming als heikel worden aangemerkt. Het is immers geen eindbod, maar een ultiem bod. Dus er zijn nog verschuivingen mogelijk, zij het dat KLM aangeeft geen extra kosten meer te kunnen toevoegen.

Tegenwicht
Als de stemming negatief uitvalt, dan zal De Unie dat aan KLM laten weten. Uiteraard dan ook met de redenen die de leden daarvoor hebben gegeven bij de stemming. Ook zullen we dan gaan bekijken hoe we tegenwicht kunnen bieden om de bezwaren alsnog van tafel te krijgen. Ondersteuning door de leden zelf is echter onveranderd een voorwaarde om in dat geval kans op succes te hebben.

Geen cao
Als uiteindelijk geen van de partijen akkoord zou gaan met de voorstellen, dan zal de oude cao ongewijzigd doorlopen. Dus zonder voorgestelde verslechteringen, maar ook zonder verbeteringen. Een van die verbeteringen is de voortzetting van de werkgelegenheidsgarantie, die De Unie één van de belangrijkste afspraken uit het pakket vindt.

Nieuwe onderhandelingen
Een andere optie is dat er opnieuw onderhandeld zal worden als geen van de bonden instemt met het ultieme bod. Dat betekent dat we dan met alle partijen weer terug naar af gaan. Alle voorstellen -positief en negatief – zoals die nu gedaan zijn, zijn dan ook weer van tafel.

Bedrijfsledengroep
De kaderleden in de KLM bedrijfsledengroep van De Unie zijn tijdens de cao-onderhandelingen nauw aangesloten geweest op de ontwikkelingen. Het voorstellenpakket is uitgebreid met hen besproken en zij onderschrijven de lijn van neutrale voorlegging. Daarnaast hebben we ook vastgesteld dat aan alle door De Unie gestelde randvoorwaarden van begin mei 2016 in meer of mindere mate is voldaan.

Deze waren:
– een werkzekerheidsgarantie voor looptijd cao, zonder voorbehoud;
– ruimte voor structurele loonsverhoging;
– invoering verbeterde winstdelingsregeling zonder voorwaarden vanaf 1-1-2016;
– niveau-regelingen Bijlage 15 blijft hetzelfde;
– geen onnodige uitbestedingen, offshoring en afbouw van laagste KLM functies;
– concrete afspraken duurzame inzetbaarheid.

Vragen
Uiteraard staan we klaar om alle vragen die er leven te beantwoorden. Mail daarvoor naar mij of één van de kaderleden. Op de website klm.unie.nl zullen we een lijstje met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop plaatsen.

Meetellen
Geen vakbondslid worden, maar wel je mening laten meetellen in Amstelveen? Stuur dit bericht door aan je collega’s en geef hen de gelegenheid aan te geven wat zij ervan vinden. Daarvoor is alleen een gratis registratie op klm.unie.nl nodig. Ook zij kunnen dan hun mening geven over het cao-resultaat. Daarnaast kunnen ze bij De Unie terecht voor gratis eenmalig advies per mail of telefoon over hun werk, inkomen of de cao.
Je kunt een collega, familielid of vriend(in) natuurlijk ook overtuigen van de nut en noodzaak van een lidmaatschap van De Unie. Ga in dat geval naar www.unie.nl/wordlid voor alle informatie.

Leden van De Unie hebben natuurlijk de beslissende stem over deze cao-voorstellen!

Met vriendelijke groet,
mede namens de cao-delegatie van De Unie,
Guus OttenhofErik Zwart en Piet-Hein van Walderveen

Joop Hofland
Sr. Belangenbehartiger

Download hier het Protocol en de bijlagen.
Klik hier om naar het stemformulier te gaan. De sluitingstermijn voor deze stemming is
29 augustus 2016 om 12:00 uur.

Kaderleden De Unie bij KLM:

Rob Ales CIO-IS
Jack Boon Corporate Control
Jeanine Dissels Vld.-grond
Onno Groen OCC/TO E&M
Karin Hoogendijk IFS-grond
Jacques Hoogeveen GS/PH Passage
Rinus Horsting E&M
Eric Ido Cargo
Richard Kapteijn OCC/TO E&M Staff
Ramazan Kat E&M
Jos de Kleine SPL/VS E&M
John van Loon Gepensioneerd
Carla Oele OCC/OV Flight Tactical Services
Tom Otten SPL/JY FSSC Cargo
Guus Ottenhof GS/BTS
Menno Ritsema SPL/FH Cargo
Gert Jan Swarts SPL/KT GS/BTS/B
Pieter van der Voorn SPL/KE ARD
Piet Hein van Walderveen SPL/NC IFS-Grond
Erwin Wessel GS/BTS/P
Frank Wevers SPL/TX E&M Staff
Bart Zeegers SPL/KN ATD
Erik Zwart SPL/IK E&M Staff
Back To Top