skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Twee Volle Dagen Onderhandelen

Twee volle dagen onderhandelen

  • CAO

De Unie, de andere vakorganisaties en KLM hebben woensdag 20 en donderdag 21 juni onderhandeld over de cao voor het grond domein. We zijn ver gekomen, maar zijn er nog niet. In deze mailing informeer ik je graag op hoofdlijnen over het proces en inhoud.

Inzet voor deze tweedaagse

Voorafgaand aan deze tweedaagse onderhandelingen hebben alle bonden een nieuwe inzet gestuurd. De Unie heeft dat gezamenlijk gedaan met CNV, VKP en NVLT. FNV heeft dat zelfstandig gedaan. Met deze inzet(ten) als uitgangspunt hebben we eerst naar de inkomensontwikkeling gekeken. Het percentage van de domeinen cockpit en cabine is ons uitgangspunt. Het lijkt er op dat we elkaar op dit punt hebben gevonden. Daarnaast hebben we de bedoeling om de thema’s Duurzame Inzetbaarheid en Roosters & flexibiliteit via een co-creatief traject uit te diepen en tot gedragen innovatieve voorstellen te komen.

Op de kwalitatieve onderwerpen, zoals werkdruk en bezetting, afrekening Perform 2020, 80-90-100 regelingen, vakantiegeld over ORT, consigneringsregeling, integratie A&T in Orba enzovoorts, hadden we een heel pakket aan maatregelen voorgesteld. Al snel bleek dat we meer hebben gevraagd dan we kunnen afspreken in een korte cao en binnen de financiële ruimte die KLM heeft. Daarover hebben we dan ook veel onderhandeld en geschorst. KLM heeft een aantal keer voorgesteld om boventallige in het transitiecentrum af te laten vloeien. Uiteraard pas na een zoekperiode. Wij wilde deze afspraak niet maken.

En nu

Na 2 volle dagen onderhandelen, hebben we nog onvoldoende bereikt om aan je voor te leggen. Naast het inkomen heeft KLM onder andere toezeggingen gedaan over het aannemen van uitzendkrachten in vaste dienst en in leer- werkbanen. Het vergoeden van parkeerkaarten en een eindejaarstoelage voor uitzendkrachten. Verder het introduceren van een 80-90-100 regeling gedurende 3 jaar voor 60-plussers en een overbruggingsregeling tot aan pensioen voor dreigend boventalligen. We hopen binnenkort weer om de tafel te gaan om verder te onderhandelen. De Unie heeft voor woensdag 27 juni een extra BLG gepland. Daar zullen we als onderhandelingsdelegatie opnieuw onze inzet bepalen.

Heb jij ondertussen vragen of wil jij je eigen mening geven? Bel, app of mail me gerust. Natuurlijk kan je ook één van de Unie-kaderleden aanspreken.

Praat mee

Jij bent lid van De Unie. We houden je natuurlijk graag op de hoogte. Maak jij je collega ook lid? We hebben een Koninklijk aanbod, waarmee je collega zonder wachttijd lid wordt voor een contributie van slechts € 7,87 per maand. Kijk op www.unie.nl/koninklijkaanbod voor meer informatie.

Wil je rechtstreeks contact met ons opnemen, dan kan dat natuurlijk via erwin.rog@unie.nl of via 06-52522036.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog
Erik Zwart, Piet Hein Walderveen, Guus Ottenhof

Back To Top