skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Unie-leden Stemmen Vóór De Cao

Unie-leden stemmen vóór de cao

De stemming is gesloten en de stemmen zijn geteld. De achterban van De Unie heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat we op 27 september 2018 bereikte. Daarmee zijn de cao-onderhandelingen succesvol afgerond en kunnen we aan de slag met de afspraken die we hebben gemaakt.

Ledenakkoord
De leden stemden met 88% vóór het onderhandelingsresultaat. Daarmee heeft een overtuigende meerderheid ingestemd met het resultaat. Dit hebben we vandaag ook KLM laten weten. De andere vier grondbonden zijn ook akkoord gegaan. Dat wil zeggen dat we doorgaan met de afspraken die zijn gemaakt. Om te beginnen is dinsdag 23 oktober 2018 een startbijeenkomst voor het co-creatie proces als het gaat om duurzame inzetbaarheid en roosterregeling.

Salarisverhoging
In november 2018 zal je salaris met 1,5% stijgen. Daarnaast ook nog eens met 1,07%, maar deze komt in de plaats van de Witteveentoeslag van 1,35%. Deze verhoging heeft een positief effect op je vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en de verhoging telt ook mee voor je pensioengevende salaris. Sommige leden vonden dat de 1,93% DI-budget niet als loon geteld mag worden. Deze 1,93% over je jaarsalaris en ORT wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 toegekend. Dit budget kan je als besteedbaar inkomen laten uitkeren en verhoogt daarmee rechtstreeks je jaarinkomen. Het eerste betaalmoment is januari 2019. KLM is nu bezig om dit te regelen. Hier zal nog over worden gecommuniceerd. Overigens kan je het natuurlijk ook besteden voor je eigen ontwikkeling. Ook dat wordt nog geregeld. In dat geval kan je ook besluiten om niet uit te keren en te sparen. Per 1 februari 2019 stijgt je salaris nog eens met 1%. De cao loopt tot 1 juni 2019.

Kritiek en complimenten
Kritiek was er ook op het akkoord. Sommige leden vonden het onbegrijpelijk dat afspraken over uitzendkrachten in de KLM-cao terecht zijn gekomen. Zij vallen immers onder een andere cao, namelijk van de ABU, waar de landelijke bonden ook aan tafel zitten. Sommige leden die onder MSG vallen, vinden het ongelukkig dat er voor hen geen concrete afspraken zijn gemaakt. Op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid zijn sommige leden sceptisch over de uitkomst van de gesprekken. Al deze opmerkingen nemen we mee en zien we als een uitdaging voor de komende periode. Want de cao-onderhandelingen zijn dan wel afgerond: het co-creatie traject en gesprekken over consignatieregeling, ‘bring your own device’ voorziening, evaluatie MSG-systeem, voorzieningen voor dienstreizigers en vakbondsfaciliteiten kunnen nu pas worden opgestart. Overigens kreeg de onderhandelingsdelegatie van De Unie ook veel complimenten over het bereikte resultaat. Jouw collega’s die deel uitmaakte van de onderhandelingsdelegatie, Guus Ottenhof, Piet-Hein Walderveen en Erik Zwart hebben zich dan ook enorm ingespannen om dit resultaat mogelijk te maken en verdienen dit compliment.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog
Belangenbehartiger

Back To Top