skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Update Cao-overleg KLM-Grond: Kleine Stapjes Vooruit

Update cao-overleg KLM-Grond: kleine stapjes vooruit

  • CAO

Maandag 14 mei 2018 had De Unie, samen met de andere bonden en KLM en onder onafhankelijk voorzitterschap, het vierde cao-overleg. Nadat we drie dagen over het proces hebben gesproken, zijn we nu een spade dieper gegaan. In de tussentijd is er een principeakkoord bereikt tussen de VNV en KLM. Dit biedt mogelijk kansen voor een cao in ons domein. Hierbij een update van waar we staan.

Proces

Het idee is nog steeds dat we op korte termijn een cao afspreken met een (relatief) beperkt aantal onderwerpen. In dat geval zullen een aantal grote onderwerpen in een co-creatief traject worden uitgediept en onderzocht (co-creëren). We hebben stilgestaan bij de onderwerpen die in deze cao afgesproken moeten worden. Wat zeker in deze cao moet komen zijn onder andere de volgende punten:

Loon

Looptijd: om twee redenen willen we naar een cao die loopt tot 1-6-2019
1)Dan hebben we een klein jaar de tijd voor de verdieping van de onderwerpen. 2) Dan lopen we met de looptijd gelijk met de vliegers en cabine, waarmee we weer vanuit een multi-overleg de cao-onderhandelingen kunnen voeren
Openstaande punten uit de vorige cao
Werkdruk verlagende voorzieningen (zoals 80/90/100-regelingen en het aannemen van mensen)
Het openstellen van een vrijwillig vertrekregeling
Als het aan KLM ligt, worden alle onderwerpen die gaan over duurzame inzetbaarheid in de breedte meegenomen in de verdieping. Dat zou betekenen dat we nu geen stappen kunnen zetten. Wij vinden het echter van groot belang dat er nu al afspraken komen over verlaging van de werkdruk. KLM wil met ons spreken over de het transitiecentrum en de gevolgen voor medewerkers die hier langdurig in zitten.

Vervolg

Woensdag 17 mei 2018 komt de Bedrijfsledengroep (BLG) bijeen. In de BLG zullen we stilstaan bij het cao-overleg en onze verdere inzet bepalen. De dag daarna, donderdag 18 mei, hebben de bonden gezamenlijk overleg. Waarschijnlijk hebben we op 23 mei 2018 overleg over de vorm en planning van hoe we gaan verdiepen. En we gaan het hebben over onze bijdrage aan Perform 2020. Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018 hebben we een tweedaagse onderhandeling staan.

Lees hier onze voorstellenbrief.

Praat mee

Jij bent lid van De Unie. We houden je natuurlijk graag op de hoogte. Maak jij je collega ook lid? We hebben een Koninklijk aanbod, waarmee je collega zonder wachttijd lid wordt voor een contributie van slechts € 7,87 per maand. Kijk op www.unie.nl/koninklijkaanbod voor meer informatie.

Wil je rechtstreeks contact met ons opnemen, dan kan natuurlijk via erwin.rog@unie.nl of via 06-52522036.

Mede namens Erik Zwart, Piet Hein Walderveen en Guus Ottenhof,
met vriendelijke groet,

Erwin Rog,
Belangenbehartiger

Back To Top