skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Update: D5O (2)

Update: D5O (2)

  • CAO

Het verzet van De Unie tegen (aangepaste vormen van) D5O is nog even stevig als in het begin. Alle opties staan wat dat betreft nog steeds open.

Deze week hebben alle grondbonden (FNV, De Unie, CNV, VKP en NVLT) en KLM voor het eerst ook formeel over dit onderwerp met elkaar overlegd.
Om jullie daarover te kunnen informeren is onderstaande gezamenlijke verklaring opgesteld.

Voor zover ons bekend zijn de “D5O-roosters” door KLM nog niet voorgelegd aan de GC’s.

We vinden dat er snel duidelijkheid moet komen.
Daarom willen we ook in de gesprekken ‘de vaart erin houden’ en houden jullie op de hoogte van het vervolg.

“Op woensdag 16 juni heeft formeel overleg plaatsgevonden tussen de grondbonden en KLM. Het overleg ging over knelpunten in de planning die de aanleiding vormen voor het voornemen van KLM tot invoering bij ingang winterdienst van – een aangepaste vorm van – D5O.

In het overleg is vooral stilgestaan bij de redenen van KLM tot de wens voor meer interne flexibiliteit. Daarbij is het doel om het aanbod van – en de vraag naar werk beter in met elkaar in overeenstemming te brengen.

Besloten is om het overleg de komende periode voort te zetten. Eerst volgende overlegdatum is 22 juni aanstaande.”

 

Back To Top