skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Update D5O (3)

Update D5O (3)

  • CAO

Naar aanleiding van het overleg van 22 juni hebben grondbonden (FNV, de Unie, CNV, VKP en NVLT) en KLM onderstaande gezamenlijke verklaring opgesteld.
Wordt vervolgd!

“Op dinsdag 22 juni heeft opnieuw formeel overleg plaatsgevonden tussen de grondbonden en KLM over knelpunten in de planning die de aanleiding vormen voor het voornemen van KLM tot invoering bij ingang winterdienst van – een aangepaste vorm van – D5O.

 Doel van dit overleg was om (meer) inzicht te krijgen in de flex-behoefte van KLM.

In dit overleg heeft KLM vanuit de beschikbare per afdeling (GS, Cargo en E&M) gedetailleerd inzicht gegeven in de verschillen tussen de vooraf geplande hoeveelheid werkzaamheden en de uiteindelijke werkelijke hoeveelheid werk ten opzichte van de beschikbare – /geplande capaciteit. Daarbij is niet alleen gekeken naar seizoen patronen, maar ook naar de verschillen per dag.

KLM heeft aan de bonden gevraagd hoe zij vanuit medewerkersperspectief aankijken tegen het planningsproces.

Deze week gaan we nog met elkaar afstemmen hoe we dit verder gaan organiseren.

 Eerst volgende overlegdatum is 1 juli aanstaande.”

Back To Top