skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Verkennende Gesprekken Worden Voortgezet

Verkennende gesprekken worden voortgezet

Op 2 en 3 juni 2016 zijn de besprekingen tussen KLM en vakbonden weer hervat. Tijdens het overleg bevestigde KLM nog eens nadrukkelijk dat het eerdere pakket voorstellen van tafel is en dat er een open dialoog kan plaatsvinden.

Er zijn een aantal concrete onderwerpen benoemd waarop in een eerste ronde de verschillende meningen naar voren zijn gebracht. Onder andere;
– werkgelegenheid
– vast-flex
– vereenvoudiging cao
– levensfase bewust personeelsbeleid

Deze onderwerpen zullen de komende weken verder voorbereid en uitgewerkt worden.

Positief is dat we weer in overleg zijn met een verkenning van deze belangrijke onderwerpen. Maar het zal je niet verrassen dat we nog niet in de fase van onderhandelen zijn en dat er dus nog geen uitzicht op een resultaat is.

De vervolgbesprekingen vinden ook nog in juni 2016 plaats.

Met vriendelijke groet,
De Unie-delegatie,
Guus Ottenhof, Piet-Hein Walderveen, Erik Zwart

Han ter Halle
Belangenbehartiger

Back To Top