skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Bericht Van De Unie

Bericht van De Unie

Ook deze week weer even een update over een aantal onderwerpen.

Zo is er meer bekend geworden over het terugbrengen van de productie bij KLM, hebben KLM en de bonden het pensioenfondsbestuur gevraagd om indexaties gelijk te trekken, hebben we aanvullende informatie over het Chroom6 dossier en willen we leden die gebruik hebben gemaakt van de VVR-regeling wijzen op de tijdige aanvraag van een eventuele IOW- en/of PAWW- uitkering.

Maak kans op €350,- tanktegoed én ontvang alle KLM updates in jouw mailbox! Registreer je gratis!

Terugbrengen productie KLM
De uitdagingen waar KLM nog steeds voor staat zijn onverminderd groot. Niet alleen de security op Schiphol blijft voor problemen zorgen, maar ook de bezetting bij platform en bagage zijn niet op orde. Daarnaast zijn er inmiddels ook ‘uitdagingen’ bij E&M, zoals motorproblemen bij KLC, bevoorradingsproblemen van onderdelen, aflopend eerder uitgesteld onderhoud, krappe bezetting en minder sleuteltijd door verstoringen in vliegschema’s.

Daarom heeft KLM de rigoureuze stap genomen om de productie komende maanden terug te brengen. Dit lijkt een uiterst pijnlijke, maar noodzakelijk besluit. Dit besluit moet zorgen voor verlichting van werkdruk en het verbeteren van de stabiliteit en beheersbaarheid van de operatie.
Komende tijd zal hier meer bekend over worden gemaakt. Uiteraard kent ook deze maatregel wel beperkingen (economisch en behoud ‘slots’).

Wij hebben begrip voor het besluit en blijven de situatie binnen KLM nauwlettend volgen. ‘De rek’ is er bij veel medewerkers tenslotte al veel langer uit……..

Maak kans op €350,- tanktegoed én ontvang alle KLM updates in jouw mailbox! Registreer je gratis!

Indexatie pensioen
In de huidige regeling worden de opgebouwd pensioenrechten – voor zover mogelijk – geïndexeerd. Dit is belangrijk om er voor te zorgen dat deze rechten zoveel als mogelijk waardevast blijven. Er bestaat echter een verschil tussen de wijze van indexeren van gepensioneerden/slapers en actieve deelnemers. Uitgangspunt bij de gepensioneerden/slapers is een prijsindex en bij de actieve deelnemers de loonindex (cao verhogingen KLM).

Al langere tijd is dit een punt van discussie. Er kunnen immers verschillen ontstaan. De huidige systematiek kent zijn oorsprong in het verleden toen er nog sprake was van een eindloonsystematiek. Dit is echter niet meer het geval. Daarom hebben KLM en de grondbonden het pensioenfondsbestuur gevraagd de eventuele indexatie voor beide groepen gelijk te maken en daarbij uit te gaan van de prijsindex.

Vervolg Chroom6
In de vorige Info hebben we jullie geïnformeerd over de Chroom6 compensatieregeling. Daarbij hebben we betrokken medewerkers geadviseerd om komende periode de voorlichtingsbijeenkomsten van KLM  bij te wonen en alle vragen te stellen. Meer informatie kun je ook vinden op de speciale website https://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/

Na deze bijeenkomsten kunnen leden met vragen over hun persoonlijke situatie uiteraard ook bij ons terecht. Wij zijn er voor onze leden als zij vragen hebben over het proces. Bij een eventueel bezwaar of beroep op de zogenaamde hardheidsclausule, kunnen we helpen met doorverwijzen naar een externe specialist (letselschade). Ons service center staat hiervoor klaar.

Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een email naar sc@unie.nl (graag Chroom6 in het onderwerp benoemen). Uiteraard kun je ons ook altijd bellen (telefoonnummer: 0345- 851 963).

Vrijwillige Vertrekregeling (VVR)
In het verleden hebben ook een aantal Unie-leden gebruik gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling bij KLM. Voor degene die daarbij aangewezen zijn op een WW-uitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering is het goed om te beseffen dat een eventuele IOW- IOAW- of PAWW uitkering (bij aflopen van de WW uitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering) tijdig moet worden aangevraagd. Op de website www.spaww.nl is meer informatie over deze regeling te vinden.

Tot zover weer deze update.

Maak kans op €350,- tanktegoed én ontvang alle KLM updates in jouw mailbox! Registreer je gratis!

 

Back To Top