skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
GOED NIEUWS, Wat Vinden Jullie?

GOED NIEUWS, wat vinden jullie?

D5O heeft afgelopen periode voor flink wat roering gezorgd. Op allerlei manieren hebben jullie laten weten hier niets voor te voelen. Als vakbonden hebben we dit stevige signaal opgepakt en KLM dit laten weten. Ook het aangepaste plan van KLM om iedereen maximaal één dienst extra te laten werken heeft wat dat betreft weinig positieve reacties opgeleverd.

GOED NIEUWS!
Inmiddels heeft KLM laten weten voorlopig af te zien van het voornemen om deeltijders extra opkomsten per week te laten werken, omdat KLM en vakbonden in gesprek zijn gegaan om tot alternatieve afspraken te komen over de door KLM gewenste flexibiliteit van werknemers. En dat is goed nieuws. Maar….we blijven kritisch en houden jullie uiteraard op de hoogte van het vervolg.

Het gesprek
Met KLM is tot nu toe vooral gesproken over de achterliggende redenen die ten grondslag liggen aan het voornemen van KLM tot invoering van D5O. Daarbij heeft de focus gelegen op de wens van KLM tot meer flexibiliteit om het aanbod van werk beter af te stemmen op de beschikbare capaciteit. KLM heeft daar gedetailleerd informatie over verstrekt. Maar dat is de theorie…….

Medewerkersperspectief
Voordat we verder gaan met het gesprek heeft KLM ons gevraagd aan te geven hoe vanuit medewerkers aangekeken wordt tegen het planningsproces. Een paar belangrijke vragen daarbij zijn o.a. hoe jullie de zwaarte van je rooster, de balans tussen werk & privé en de werkdruk ervaren. Is er in jullie optiek in de praktijk vaak sprake van weinig werk en zien jullie wellicht zelf nog kansen om slimmer te kunnen werken? Zijn er ook elementen in de cao – die gaan over rooster- en verlofregels – die jullie als knelpunt ervaren ?

Veel vragen. Vragen waar we natuurlijk deels de antwoorden al wel van kennen. Ook zijn jullie soms al gekomen met suggesties over hoe zaken beter kunnen. Toch zijn jullie reacties belangrijk. Al was het maar om zaken te kunnen bevestigen of om toch nog nieuwe dingen van jullie te kunnen horen. Allemaal relevant om naast de mening van KLM te kunnen leggen.
Dus……geef je mening. Aan één van de kaderleden of via de e-mail aan ondergetekende.

Het vervolg
Volgende week dinsdag proberen we met alle grondbonden de reacties te inventariseren, zodat we volgende week donderdag (eerste volgende overleg tussen grondbonden en KLM) hiermee verder kunnen.

Back To Top