skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Cao-update

KLM cao-update

Vier bonden aan de cao tafel, waaronder De Unie, hebben aan KLM aangegeven het cao-overleg te willen hervatten. Het bod van KLM is niet goed genoeg, maar biedt een opening voor het gesprek. KLM heeft alle bonden inmiddels uitgenodigd voor overleg op donderdag 5 september. Aangezien niet iedereen dan beschikbaar is, wordt er gezocht naar een nieuwe datum voor overleg.

Zo breed mogelijke samenstelling

De Unie heeft aangegeven dat zij dit graag een zo breed mogelijke samenstelling laten plaatsvinden. De Unie zet zich in voor een goede cao! Voorlopig doen we dat door elkaar in de ogen te blijven kijken en aan de cao-tafel.

Back To Top