skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Laatste Informatie Rond KLM

Laatste informatie rond KLM

Normaal gesproken is kerst een drukke tijd voor KLM en haar medewerkers. Een periode waarin honderdduizenden passagiers met KLM reizen met als voornaamste doel samen met familie of dierbaren kerst te vieren. In de wetenschap dat er wederom een druk en succesvol jaar is afgesloten.

 

Kerst 2020: tijd voor rust en bezinning, onder de boom terugkijkend op het afgelopen jaar, met sterretjes in de hand vooruitkijken naar 2021. In kleine kring, want we moeten corona samen eronder krijgen. Wellicht in onzekerheid over de naderende fase 1B waarmee duidelijk wordt of je wel of niet boventallig wordt. Wellicht in de wetenschap dat 2021 voor jou een nieuwe kans biedt buiten KLM. Wellicht in de wetenschap dat je pensioen eerder ingaat dan gehoopt, maar dan toch vanuit de geruststellende gedachte dat het financieel haalbaar is. Iedere situatie is uniek, maar met één grote gemene deler: KLM.

 

2020: Rollercoaster

Met elkaar zijn we in een enorme rollercoaster terecht gekomen. Waarbij we met een enorme snelheid in een dubbele looping zijn geschoten en we nu, eind 2020, half versuft in de klikjes van stilstand zijn gekomen. Ik merk bij mijzelf, maar ook om mij heen, dat er een enorme vermoeidheid heerst. We snakken naar perspectief, we snakken naar bewegingsvrijheid. We gooien graag de touwtjes van de mondkapjes los.

 

De afgelopen tijd is er veel gevraagd van jou. Er zal nog veel van je gevraagd worden in 2021. Ook De Unie heeft hard gewerkt. Figuurlijk vergelijk ik het altijd maar met de omzetdaling waar KLM mee te maken kreeg. Mijn omzet is de afgelopen maanden verviervoudigd. Vanaf 1 maart 2020 ben ik betrokken bij KLM als jouw belangenbehartiger. Met de neus in de boter. Waarbij De Unie zich in barre tijden kon onderscheiden als jouw belangenbehartiger. In de eerlijkheid dat we ons als vakbond ook realistisch moeten opstellen in het belang van KLM en in jouw belang. We kunnen nauwelijks claimen dat we daarin succesvol zijn geweest. Ik heb het eerder dit jaar gehad over het verdelen van armoede. Toch hebben we ook daarin geprobeerd om kansen te scheppen voor jou. Scherpe kantjes vijlen. We staan klaar voor jou, juist in deze moeilijke tijd.

 

Afspraken klaar voor 2021

De Unie-leden hebben recent ingestemd met het protocol arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. KLM is dat nu aan het inregelen. Dat is kennelijk zo complex dat het ernaar uitziet dat er pas per april 2021 een bijdrage ingehouden kan worden.

 

Uitkering WDR 2019

Ook het inregelen van de uitkering van de winstdeling 2019 voor de collega’s die minder dan 1,5 maal modaal verdienen, blijkt complex. Dit zal waarschijnlijk ook pas vanaf 1 april 2021 uitgekeerd worden. Het is complex omdat voor iedere KLM-collega bepaald moet worden wat het exacte toetsingsinkomen was over 2019. Omdat we daar wat afwijkende afspraken over hebben gemaakt ten opzichte van bijvoorbeeld je jaaropgave over 2019, moet dat nu dus allemaal “handmatig” uitgerekend worden. En dat kost tijd.

 

Keuze DI-budget 2020

KLM heeft aangegeven dat je tot 13 januari 2021 (in plaats van tot 1 januari 2021) de keuze kan maken wat te doen met het DI-budget opgebouwd over 2020. De keuzes zijn (1) uitbetalen in geld, (2) omzetten naar verlofdagen, (3) inzetten voor opleiding of (4) combinatie van (2) en (3). Je kunt deze keuze nog steeds maken. Er zitten alleen een paar belangrijke mitsen en maren aan vast. Dat zal ik hieronder proberen uit te leggen.

 

Belangrijk is om te beseffen dat we afgesproken hebben dat je uit je DI-budget je arbeidsvoorwaardelijke bijdrage kunt leveren. Dat betekent dat wanneer je in 2021 meer moet leveren dan het afzien van de loonsverhogingen, de pauzemaand vervoersvergoeding en de winstdeling 2019, dat je dan uit het DI-budget de bijdrage moet/kunt leveren. Heb je dan je budget omgezet in dagen of ingezet voor een opleiding dan zal je dat uit jouw eindejaarsuitkering of variabel inkomen moeten komen. Onze rekentool geeft een indicatie of er in 2021 een bijdrage geleverd moet worden vanuit jouw DI-budget. Zit je zo rond de grens (salarisniveau MSG-2 maximum, +/- 5.000,- euro) dan moet je rekening houden dat er uit je DI-budget geput moet worden.

 

Het gaat uiteindelijk om jouw keuzevrijheid. Maar, wil je er zeker van zijn dat je geen negatieve consequenties ondervindt bij je keuze, laat het dan uitbetalen en zet het bedrag apart. In april 2021 zal dan, wanneer je een bijdrage moet leveren, een correctie komen op de loonstrook van januari 2021. Daarbij zal dan het DI-budget gecorrigeerd worden. Dat leidt in april 2021 dan, wanneer je die bijdrage uit het DI-budget moet leveren, tot een lagere netto-uitkering. Je kunt dan het apart gezette DI-budget inzetten om je huishoudboekje van april sluitend te maken.

 

Zit je op een salarisniveau MSG-4 maximum, +/- 6.600,- euro, dan lijkt het erop dat het niet-uitbetalen van het DI-budget ervoor zorgt dat je ook een bijdrage moet leveren uit je vakantiegeld. Daarmee heeft het ook een negatief effect op je pensioen. En dat wilden we bij het inregelen van de bijdrage zo veel als mogelijk voorkomen. Om die reden, adviseer ik om in ieder geval vanaf dit salarisniveau je DI-budget op uitkeren te zetten. Maar het is uiteindelijk aan jou.

 

Herstructurering: Fase 1.B

Ondertussen wordt de herstructurering van KLM verder uitgevoerd. Hierover hebben de vakbonden wekelijks overleg met KLM. Hiermee houden we vinger aan de pols en zorgen we dat de signalen die we van jou en je collega’s krijgen gelijk bij KLM ingebracht worden. Hiermee kunnen we waar mogelijk bijsturen. Maak daar ook gebruik van als je denkt dat er iets anders loopt dan het zou moeten. Daarmee zeg ik niet dat we alles kunnen oplossen of bijsturen, maar zonder jouw input zal dat al helemaal niet gebeuren. Mail dus naar gertjan.tommel@unie.nl of bel naar 06-5252 2034.

 

De toetsingscommissie heeft 15 functies onder de loep genomen op uitwisselbaarheid tussen huidige en (nieuwe) functies met voortgezette werkzaamheden. Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de inhoudelijke motivering van het oordeel van de toetsingscommissie. Heb je jouw functie via De Unie aangemeld, dan krijg je ook van mij het oordeel van de commissie toegezonden.

 

Inmiddels is het aanmelden voor Fase 1.A instrumenten gesloten en wordt er nu gekeken wat de gevolgen voor de aanmeldingen zijn voor de dreigende boventalligheid binnen functies. Ergens halverwege januari 2021 moet dan helder zijn wat de gevolgen zijn op persoonsniveau. Je hoort dan persoonlijk of je dreigend boventallig bent en hoe het proces van Fase 1.B voor jou persoonlijk eruit ziet. Een spannende tijd kunnen we ons voorstellen.

 

Kerstwens

Aan het einde van een krankzinnig 2020 wil ik je bedanken voor je vertrouwen, feedback en complimenten. Elke dag hard werken voor jou en je collega’s is een voorrecht. Ondanks alle ontwikkelingen bij KLM en in jouw leven, wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om je namens De Unie en de KLM-kadergroep een fijne kerst te wensen. En hoewel we het maar met een beperkt aantal mensen kunnen vieren, hoop ik dat je met de warmte van de liefde en gezelligheid van je dierbaren om je heen een heerlijke kerst zult beleven. Ik wens je aan het einde van dit enerverende jaar tijd om tot jezelf te komen, te ontspannen en energie op te doen voor een nieuw jaar vol mooie kansen en uitdagingen. De Unie staat ook in 2021 klaar om je te ondersteunen in jouw ambities in het leven. Ik wens je een mooi en gezond 2021.

 

Blijf gezond en kijk om naar elkaar! Tot in het nieuwe jaar!

Back To Top