skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao-overleg KLM Vastgelopen

Cao-overleg KLM vastgelopen

Donderdag 11 juli hebben De Unie, KLM en andere bonden in multi verband overleg gehad over de KLM cao. Terwijl we er 2 dagen voor hebben uitgetrokken, hebben de gezamenlijke bonden in de middag van de eerste dag besloten om niet verder te praten. Struikelblok lag op het loonbod van KLM. Het eerste voorstel van KLM, 2,25% + € 100,- netto voor elke resterende maand in 2019, was voor ons onvoldoende. Daarop hebben we KLM uitgedaagd om dit te verhogen.

Loon
Het eerste voorstel van KLM was 2,25% over een periode van 16 maanden. Het volume is dan 1,7% op jaarbasis. Daarbovenop dus een eenmalige uitkering van € 600,- netto (verdeeld over 6x € 100,-). Om door te onderhandelen op de inhoudelijke voorstellen die er lagen, hebben we gevraagd om een verbeterd loonbod. Daarop heeft KLM het voorstel gedaan 2,25% over een periode van 20 maanden. Het volume is dan 1,35% op jaarbasis. Daarbovenop verhoogde KLM de eenmalige netto uitkering naar € 1000,- (verdeeld over 2x € 500,-).
Als alternatief hiervoor heeft KLM nog het voorstel gedaan om de inhoudelijke voorstellen te parkeren en 1,7% over een periode van 12 maanden toe te zeggen met een eenmalige netto uitkering van € 600,- (verdeeld over 2x € 300,-)

Inhoudelijk
Op inhoud ligt er veel op tafel. Daar zitten ook plussen in. Om het totaal in balans te brengen, zoals KLM dat noemt, zit er ook een min in: iedereen levert één EVD-dag in. Ook staan de mobiliteitsafspraken ter discussie.

Proces
De bonden hebben gezamenlijk besloten om het overleg te beëindigen, en de bal bij KLM neergelegd als het gaat om een verbetering van loon. Dat is de sleutel om het cao-overleg te heropenen. Zie hier de brief die we als gezamenlijke bonden naar aanleiding van het beëindigen van het overleg met KLM hebben gedeeld.

Duiding
De Unie is donderdag het overleg gestart in de hoop (en verwachting) er donderdag of vrijdag ook uit te kunnen komen. Daar zijn stappen voor nodig aan twee kanten van de tafel. De Unie hecht ook veel waarde aan het overleg in multi-verband, dus met alle domeinen en alle bonden. Doorpraten was niet de gezamenlijke mening van alle bonden. De komende periode zullen we ons beraden over deze situatie. Uiteraard zijn wij bereid om het overleg te hervatten wanneer KLM een verbeterd loonvoorstel op tafel legt.

Wat vind jij?
Ondertussen kan je hier lezen wat er op inhoud op tafel ligt en het loonbod. De Unie wil op deze punten afspraken maken. KLM spreekt over de noodzaak van een verantwoorde loonsverhoging vanwege de sterk veranderende omgeving. Alles in ogenschouw nemend, zijn we benieuwd naar het oordeel van onze leden. In een e-mail hebben we hen gevraagd deze met ons te delen.

Back To Top