skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Aangifte Inkomstenbelasting: Vergeet Deze Aftrekposten Niet

Aangifte inkomstenbelasting: vergeet deze aftrekposten niet

Het is eind februari. Ook voor jou als KLM’er betekent dat: je kan je belastingaangifte weer bijna doen. De Belastingdienst heeft je aangiftebiljet al grotendeels ingevuld. Toch is het goed om alle gegevens extra te controleren. Én om goed te checken welke aftrekposten je hebt, zodat je niet te veel betaalt. Onze partner Huis & Hypotheek Veenendaal zet er een paar op een rij.

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Zorgkosten

Heb je in 2021 veel kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? Dan kun je bepaalde kosten boven een bepaald bedrag (het drempelbedrag) aftrekken. Dit gaat bijvoorbeeld om uitgaven voor verpleging, huisarts, tandarts en fysiotherapie. Een compleet overzicht van de aftrekbare zorgkosten? Dat vind je op de website van de Belastingdienst.

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Partneralimentatie

Ook partneralimentatie mag je aftrekken. Hetzelfde geldt in sommige gevallen voor andere onderhoudsverplichtingen, zoals ouderdomspensioen en betalingen voor de verrekening van pensioenrechten en lijfrenten. Een overzicht van de aftrekbare alimentatiekosten? Ook dat vind je op de website van de Belastingdienst.

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Studiekosten voor (toekomstig) werk

Ook bepaalde kosten die je maakt voor je werk of toekomstige baan, mag je aftrekken. Maar alleen als je geen recht hebt op studiefinanciering. Op de website van de Belastingdienst staat precies welke kosten je mag aftrekken, en hoe dat werkt.

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Aankoopkosten huis (eenmalig)

Heb je in 2021 een huis gekocht? Dan mag je eenmalig een aantal kosten aftrekken, waaronder:

 • advies- en bemiddelingskosten hypotheekadviseur
 • bereidstellingsprovisie
 • notariskosten voor de hypotheekakte
 • taxatiekosten om de hypotheek te krijgen
 • kosten voor aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • bouwrente die je betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • kosten voor een nieuwbouwdepot, verbouwingslening of verbouwingsdepot

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Hypotheekrente

Ook de rente van je hypotheek kun je aftrekken in box 1. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Zo heb je 30 jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek als je minimaal annuïtair of lineair aflost binnen deze tijd, maar alleen als je na 1 januari 2013 voor het eerst een huis hebt gekocht. Heb je daarvoor al een huis gekocht? Dan mag je de hypotheekrente altijd aftrekken, ongeacht de hypotheekvorm. Ten slotte mag je de rente alleen aftrekken als je de hypotheek hebt gebruikt voor aankoop of verbetering van je eigen woning.

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Hypotheek oversluiten

Ook in 2021 was het een trend op de woningmarkt: een hypotheek oversluiten. Heb jij dat ook gedaan? Dan mag je eenmalig een aantal kosten aftrekken:

 • taxatiekosten
 • notariskosten voor een nieuwe hypotheek
 • kosten voor hypotheekadvies en bemiddeling
 • kosten voor NHG
 • boeterente in verband met vroegtijdig aflossen (ook via rentemiddeling)
 • royementskosten hypotheekakte

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Meegefinancierde kosten

Heb je maar een deel van de hypotheek gebruikt voor je eigen woning? Dan valt dat deel in box 1: alleen van dit deel zijn de kosten aftrekbaar. Het overige hypotheekdeel – waarmee je bijvoorbeeld een nieuwe auto bekostigt – noemen we ‘meegefinancierd’. Dit deel valt in box 3: hiervan zijn de kosten niet aftrekbaar. Dus heb je bijvoorbeeld 80 procent van je hypotheek gebruikt voor je woning en 20 procent voor je auto? Dan is 80 procent van je hypotheekkosten aftrekbaar.

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Extra opletten vanwege corona

Betaalpauze hypotheek

Heb je in 2021 afgesproken dat je een betaalpauze kreeg voor de rente en aflossing van je hypotheekschuld? Dan mag je de hypotheekrente die je niet hebt betaald meestal ook niet aftrekken in je aangifte. Soms mag dit wel. Neem contact op met je hypotheekverstrekker: deze weet wat je wel en niet mag aftrekken.

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Heb je in 2021 een TOFA-uitkering ontvangen? Dan telt dit mee voor je inkomen, en moet je er dus belasting over betalen. Als het goed is, staat deze uitkering al bij de vooraf ingevulde gegevens. Check voor de zekerheid goed of deze gegevens kloppen.

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Aangifte uit handen geven?

Wil je liever dat een deskundige jouw aangifte doet? Dan kun je terecht bij onze partner, Huis & Hypotheek Veenendaal, ook voor onafhankelijk hypotheekadvies. Neem een kijkje op hun website of stuur een mail naar veenendaal@huis-hypotheek.nl.

Speciaal voor onze leden hebben we een mooie afspraak gemaakt met Huis & Hypotheek Veenendaal: je krijgt korting voor hulp bij je aangifte inkomstenbelasting. Meer weten? Check onze Belastingservice.

Altijd op de hoogte van belangrijk KLM-nieuws én zelf invloed uitoefenen? Registreer je dan gratis!

Back To Top