skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
De Unie Insteek: Cao In Balans

De Unie insteek: cao in balans

Afgelopen maandag, 12 april 2021, heeft De Unie het protocol flexibiliteits- en verlofmaatregelen in verband met coronavirus derde periode opgezegd (NOW 3.0 protocol). FNV heeft dit ook gedaan. Daarmee eindigen per 31 mei 2021 de afspraken over last-minute vrijwillige en onvrijwillige dienstaanpassingen, het adhoc intrekken en toekennen van KLM-verlof (KV) en de verplichte afbouw van MedewerkerVerlof (MV). Daarmee stoppen de afspraken een maand eerder dan we in oktober 2020 hebben afgesproken. Je kunt het protocol hier vinden.

Omdat we hebben afgesproken dat er een onderbouwde opzegging gedaan moest worden, heeft De Unie deze in een brief gezet. Je kunt de opzegbrief met uitgebreide motivering hier lezen en downloaden.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat betekent deze opzegging?

Wat ons betreft betekent dit dat je weer grip krijgt op je privéleven. Dat je niet meer 24/7/365 verschoven kan worden naar bestaande én ook niet-bestaande diensten. Dat je basisrooster en het daarop gebaseerde persoonlijke rooster weer leidend zijn. Uiteraard kan KLM vervolgens NOW-uren/dagen toekennen, zodat je alsnog niet hoeft te komen c.q. standby staat. Diensten in jouw rooster mag KLM níet meer verschuiven. Alleen R(eserve)-diensten mogen worden aangepast naar een andere, bestaande dienst die reeds in het basisrooster voorkomt. In de cao staat letterlijk: “Reservediensten kunnen uiterlijk vier kalenderdagen van tevoren worden omgezet in een benoemde dienst. Deze benoemde diensten moeten voorkomen in het basisrooster.”

De opzegging betekent ook dat de “verplichte” afbouw van MV over 2021 niet meer geldt. Uiteraard staan wij als vakbond voor het belang van voldoende vrije tijd en verlof om de vaak zware roosters te kunnen blijven doen. Wij adviseren daarom iedereen om zo veel als mogelijk het jaarlijks toegekende verlof op te nemen.

Zomerroosters 2021 Ground Services en D5

Ook speelt bij Ground Services dat KLM aankondigde een rooster te willen maken waarbij deeltijders (gemiddeld) vijf keer per week moeten komen (D5O). Als gevolg van een gemankeerd voorbereidingstraject van de Zomerroosters hebben de GroepsCommissies (GCs) 63 en 64 hun instemming onthouden aan de Zomerroosters 2021. Bij Passage worden de Winterroosters 2020/2021 doorgetrokken (vooralsnog tot 5 september voor de meeste roosters).

Belangrijkste reden voor de GCs om hun instemming te onthouden, is dat KLM gedurende het voorbereidingstraject de looptijd van het Zomerrooster aanpaste van een normale periode eind maart tot eind oktober naar een verkorte periode tot 5 september 2021. Zodat er – niet als gevolg van een verandering in het bedrijfsdrukteprofiel – twee Zomerroosters gemaakt konden worden. Eén zonder D5O tot en met 5 september (is regulier en zoals al sinds mensenheugenis toegepast wordt) en één met D5O vanaf 5 september. De GCs vinden dat KLM hiermee de roosterregels té ruim toepast en daarom hebben zij hun instemming niet gegeven.

Aan het extern overleg (overleg tussen vakbonden en KLM) is advies gevraagd over de Zomerroosters. De Unie focust daarbij op het proces en de procedure. Is alles conform de afspraken in de cao gegaan? Is er een heldere en overeengekomen verslaglegging van het voorbereidende traject? Waarbij we dus al de inleidende beschietingen doen in voorbereiding op ons actieve verzet tegen de invoering van D5O.

Wij vonden het teleurstellend dat KLM tijdens deze roosterescalatie in het externe overleg aangaf dat beide roosters het bedrijfsdrukteprofiel goed afdekken. Alleen dat D5O leidt tot minder leegloop. Dus niet tot verminderde inzet uitzendkrachten. Punt is wat De Unie betreft dat een rooster afgestemd wordt op de (verwachte) bedrijfsdrukte. Wanneer je daarvoor een rooster hebt dat aan alle cao-vereisten voldoet, inclusief looptijd, laat het dan lopen tot wanneer deze specifieke bedrijfsdrukte geldt. In dat opzicht kan De Unie de argumentatie van de GCs goed volgen.

Verder werken wij hard aan een goede bestudering van de cao in relatie tot deeltijdwerk en roosters. Wij gaan daar graag verder in dan KLM zelf die focust op één regel in de cao (namelijk dat dienstlengtes voor deeltijders minimaal 3 uur moeten zijn). Dit is een puzzel die we met juridische precisie oplossen. Zodra deze gelegd is, zullen we onze bevindingen zorgvuldig en op het juiste moment inzetten. Dat doen we om voor jou als medewerkers het beste resultaat op tafel te krijgen. Het is een gevoelig en precaire proces.

Dat dit onderwerp jullie raakt is duidelijk. Dat blijkt wel uit alle reacties op onze vragenlijst. Wij voelen de angst, onmacht, frustratie, teleurstelling en boosheid. Hoe kun je nu een rooster maken waarbij je als deeltijder MEER opkomsten hebt per jaar dan een voltijder? Dat is geen foutje. Dat getuigt van heel erg slecht werkgeverschap. Bovendien, zo is ons standpunt, het kan ook niet eens!

Weet in ieder geval dat wij dagelijks met al onze kracht, energie, wijsheid, samenwerking en inzet hard aan het werk zijn om D5O van tafel te krijgen. Dat doen we binnen KLM en daarbuiten met al onze Unie-betrokkenen én kaderleden. Dat het soms langere tijd stil blijft, betekent zeker niet dat we stilstaan. De raderen draaien bij De Unie op volle toeren als het gaat om het D5O rooster. Word je toch ongeduldig, stel je vraag gerust rechtstreeks aan mijn opvolger Huug Brinkers, huug.brinkers@unie.nl. Wij staan voor je klaar!

Wat betekent de combinatie van opzegging NOW 3.0 protocol en doorzetten Winterroosters 2020/2021?

Gevolg van dit alles is wel dat het Winterrooster 2020/2021 voorlopig dus doorgezet zal/moet worden, bij het ontbreken van een nieuwe ingestemd Zomerrooster 2021.

De combinatie van de opzegging en de situatie rond D5O en het Zomerrooster 2021 maakt dat voor jou als medewerker het Winterrooster 2020/2021 doortelt. Dat is niet in het belang van KLM en daarom zal KLM er veel aan doen om de druk op de GCs te vergroten. Ze zullen daarvoor jou en je collega’s gebruiken. Door jullie rond de roosters het leven proberen zo zuur mogelijk te maken, proberen ze de druk vanuit de werkvloer te laten toenemen op de collega’s die in de GCs zitten.

Mijn uitdrukkelijke oproep aan iedereen is om met opgeheven hoofd het eventuele zure van het doortellen van de roosters te dragen. Je collega-GC-leden niet onder druk te zetten maar te ondersteunen in hun verzet tegen D5O. Voor hen te applaudisseren vanwege het vertegenwoordigende werk wat ze doen voor jou en je collega’s in deze enorme crisistijd met hartverscheurende situaties tot gevolg. En je collega’s, die nog geen lid zijn van enige vakbond, op te roepen toch vooral lid te worden. Als Unie-man hoop ik natuurlijk dat ze voor De Unie kiezen, maar het belangrijkste is dat ze lid worden.

Het vervelende is dat je pas 14 dagen van tevoren echt zeker weet dat je rooster weer voor één week, twee weken, drie of vier weken zal doortellen. Én dat je dus uiterlijk pas 14 dagen van tevoren kunt ruilen, niet eerder. Bedenk dan ook, dat zolang er geen uitkomst is rond de Zomerroosters 2021, het doortellen door zal blijven gaan naar de volgende roosterregel.

Maar omdat De Unie het NOW 3.0 protocol heeft opgezegd, weet je ook dat met het doortellen er ook een rooster is waar je je wel op in kunt stellen zonder dat je rekening hoeft te houden met onvrijwillige aanpassingen. Weet ook dat als je als groep gezamenlijk besluit om ook NEE te zeggen tegen verzoeken van KLM voor een roosteraanpassing, dit KLM ook niet helpt. Het jammere is wel dat er op deze manier een hele vervelende sfeer ontstaat.

Mijn oproep aan alle KLM’ers

KLM was tot voor kort een bedrijf waar met elkaar de schouders eronder gezet werden. Het blauwe hart voor iedere collega hard klopte. Waarin we op zoek gingen naar oplossingen die tijdelijk waren en het hoofd konden bieden aan deze ongekende crisis. Waar we op basis van uitleg, discussie, constructieve opstelling, rede en een uitgestoken hand van beide kanten, tot oplossingen kwamen. Waar we met elkaar trots waren en zijn op dat oplossende vermogen.

Die bereidheid naar elkaar toe lijkt inmiddels verdwenen. Waarin we lijnrecht tegenover elkaar staan. Waarin, zo lees en hoor ik, collega’s “op het matje geroepen worden” om uitingen in besloten whatsapp-groepen of afgeschermde facebook-groepen. Omdat zogenaamde collega’s zaken doorspelen aan leidinggevenden. Ik wil via deze weg die collega’s oproepen om dat NIET (meer) te doen.

Kom je zaken tegen in die groepen en vind je die te ver gaan of misschien voor jouw gevoel onacceptabel, maak het bespreekbaar en ga met elkaar in dialoog. Ga het gesprek aan daar waar het thuishoort. Praat met elkaar en niet over elkaar. Ook roep ik jou als leidinggevende op hier discreet en begripvol mee om te gaan. Ga in gesprek in plaats van brieven te schrijven. Zorg dat je er bent voor je medewerkers waar voor hun gevoel op dit moment alles draait om het rooster bij KLM en hun privé leven ontnomen wordt. De nood is gewoon hoog!

De Unie staat voor je klaar

Mocht je onverhoopt in een situatie komen dat je bijvoorbeeld “op het matje wordt geroepen” wordt, dan kun je vanuit De Unie altijd ondersteuning krijgen in de vorm van een advies, een luisterend oor, of iemand die met je mee gaat. Onze collega’s van het Service Center staan voor je klaar en zijn bereikbaar via telefoon of e-mail: 0345-851 851 en sc@unie.nl.

Het stemt mij verdrietig om dit te moeten schrijven. Na een jaar keihard voor KLM-collega’s gewerkt te hebben, ben ik oprecht teleurgesteld dat ik in een van mijn laatste nieuwsbrieven (er komt er nog een over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage) hier zo nadrukkelijk bij stil moet staan. En ik doe dat met veel liefde en passie voor al die geweldige KLM-collega’s die ik gedurende de afgelopen 13 maanden heb gesproken, gezien, geschreven en ook al die andere collega’s (nog veel meer) die ik niet gesproken of gezien heb. Maar één ding is zeker: ik heb jullie allemaal geschreven. En het grootste compliment hebben jij en je collega’s ook al gegeven: sinds het begin van de coronacrisis zijn er 800 nieuwe leden bijgekomen. Dank daarvoor. Blijf lid en ondersteun daarmee jezelf en je collega’s.

In mijn nieuwe rol als arbeidsvoorwaarden coördinator van De Unie zal ik mij zeker blijven bemoeien met KLM vanwege al die mooie mensen bij KLM. Jullie verdienen dat! Hou je taai en blijf gezond. En vooral: blijf in gesprek!

Back To Top