skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM En Vakbonden Hervatten Cao-overleg Op 2 Juni

KLM en vakbonden hervatten cao-overleg op 2 juni

nieuwsupdate van KLM Unie 27 mei 2016

We zijn blij met de uitnodiging van KLM om de cao-onderhandelingen te hervatten. Dat is in het belang voor ons allemaal. Want uiteindelijk zullen we afspraken maken via de onderhandelingstafel. KLM schrijft in de uitnodiging dat er geen sprake is van een vooringenomen positie. Verder stelt KLM dat het overleg kan worden hervat op basis van de condities die er waren op 21 april 2016 dus voordat de KLM-voorstellen op tafel lagen. Daarmee zijn deze voorstellen (op papier) van tafel gehaald en wordt ingegaan op de brief van de vakbonden die ook door KLM Unie was ondertekend.

– Wensen en uitgangspunten van KLM Unie:
– Werkzekerheidsafspraken incl. outsourcing en offshoring;
– Duurzame arbeidscontracten;
– Loopbaanbeleid en opleidingen
- up-to-date houden van je vakgebied, 
- ontwikkeling nieuwe vakgebieden,
- doorstroming naar hogere functies.
– Inkomensontwikkeling incl. winstdeling;
– Duurzame inzetbaarheid:
- fit & gezond, 
- afspraken voor jong en oud zoals verlof en vrijwillige vertrekregeling voor ouderen,
- uitbreiding cao à la carte.
– Pensioenregeling, geen eenzijdige risico’s op het bord van de medewerkers.

Met vriendelijke groeten,
namens de onderhandelingsdelegatie:
Guus Ottenhof, Piet-Hein van Walderveen, Erik Zwart

Han ter Halle
Belangenbehartiger
06 52522086

Back To Top