skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Steunmaatregelen: KLM’ers Betalen De Rekening

Steunmaatregelen: KLM’ers betalen de rekening

  • KLM

Na twee maanden nagelbijten is het zover: vanochtend zijn de steunmaatregelen van de overheid bekend gemaakt. De Unie is blij dat er nu geld is om de rekeningen en salarissen te blijven betalen. Maar: een eerste lezing leert dat de prijs volledig door jou en je collega’s betaald moet gaan worden. Dat vinden we stuitend. Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, gaf hierover in de RTL Z-nieuwsuitzending van 10 uur een eerste uitgebreide reactie. Zie voor een samenvatting van die reactie de uitzending van 11 uur.

Steunmaatregelen zijn flink commerciële leningen

Elf banken lenen aan KLM 2,4 miljard euro. Hiervoor betaalt KLM een commercieel rentetarief. De hoogte van dat tarief is niet bekendgemaakt, maar de banken zullen ongetwijfeld dezelfde tarieven geëist hebben als de overheid krijgt. Deze leningen zijn voor de banken volledig risicovrij, want de overheid staat garant voor 90 procent. Betaalt KLM de leningen niet terug? Dan betaalt de overheid 2,16 miljard aan de bank. Voor die overheidsgarantie moet KLM over zes jaar 1,42 procent premie betalen. Dat komt over zes jaar tijd neer op bijna 205 miljoen euro aan premie voor de overheid.

De staat leent 1 miljard euro als kredietfaciliteit aan KLM. Daarvoor moet KLM gemiddeld over 6 jaar 7,17 procent rente bovenop de Euribor betalen. Deze Euribor staat op dit moment licht negatief. Daarmee komt de totale rente aan de overheid over 6 jaar op zo’n 420 miljoen euro. De overheid krijgt dus op basis van deze leningen en garanties een bedrag van 625 miljoen euro.

Als de elf banken dezelfde commerciële voorwaarden hebben gekregen als de overheid, dan moet KLM hen over 6 jaar tijd zo’n 1 miljard euro aan rente betalen. Dit komt boven op de 3,4 miljard die het KLM nú krijgt om faillissement af te wenden. Zo betaalt het over 6 jaar tijd uiteindelijk 5 miljard terug. Dat komt neer op een gemiddelde van 7,84 procent rente per jaar! Waarbij de banken dus zo goed als geen risico lopen.

Alles bij elkaar: dit is eerder een investering dan een lening, en al zeker geen schenking.

Ingreep in arbeidsvoorwaarden

De vraagt rijst daarbij: wie dat allemaal gaat betalen? Het antwoord is simpel: jij en je collega’s. Aan de KLM is namelijk de voorwaarde gesteld dat het in totaal gemiddeld zo’n 10 procent moet inleveren aan arbeidsvoorwaarden. Alle collega’s die vanaf een modaal inkomen verdienen, moeten inleveren. Een modaal inkomen in Nederland is in 2020 € 36.500 inclusief vakantiegeld. Dat is zo’n € 2.600 bruto per maand bij KLM wanneer je een voltijds dienstverband hebt.

Als we kijken naar de grond-cao, treft dit zo’n beetje iedereen vanaf A06, T26 en alle MSG-collega’s. De collega’s die tweemaal modaal verdienen, moeten 10 procent inleveren; bij drie keer modaal zelfs 20 procent. Per factor van 0,1 dat je boven modaal zit, moet er aan het totaal aan arbeidsvoorwaarden 1 procent worden ingeleverd. Dat kan dus bijvoorbeeld ook in vakantiedagen, eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en ander arbeidsvoorwaarden zitten.

Wanneer je uitgaat van een algehele versobering van de arbeidsvoorwaarden van 10 procent, dan moeten de medewerkers jaarlijks dus 300 miljoen inleveren. Over zes jaar tijd is dit 1,8 miljard euro. Kortom: de rente en premies moeten door jou en je collega’s betaald worden. Ongekend voor een conservatief liberaal kabinet dat nog niet zo lang geleden pleitte voor significante stijgingen van de lonen.

Overheid: blijf 1,5 meter van onze cao vandaan!

Welke staatsgarantie is er nu voor jou en je collega’s afgegeven? De enige garantie is dat je zeker bent dat er gemiddeld zo’n 10 procent aan arbeidsvoorwaarden moet worden ingeleverd. Staat daar een garantie voor baanbehoud tegenover? NEE! De kans is heel groot dat een flink deel van de collega’s ook nog de poort moet verlaten. Krijg je ook nog eens te maken met een 10 procent lagere ww-uitkering als je minder dan 1,5 keer modaal verdient.

De Unie is over de moeilijke situatie in de luchtvaart – en bij KLM specifiek – vanaf het begin helder geweest. We zullen hoogstwaarschijnlijk niet ontkomen aan gedwongen ontslagen. Daarover gaan dan vakbonden, medezeggenschap en KLM met elkaar in gesprek. In die onderhandelingsgesprekken zullen wij ons zoals altijd constructief en meedenkend opstellen. Maar wij zitten dan aan het stuur en niet de overheid. Dat er nu zo duidelijk een link is tussen de commerciële leningen en het inleveren van arbeidsvoorwaarden, is stuitend. Waarbij wij dus nadrukkelijk ook zeggen dat wij bereid zijn om de noodzakelijke stappen te zetten om het voortbestaan van KLM zeker te stellen.

We blijven strijden voor jouw belangen. We blijven strijden voor een evenredige verdeling van de kosten van het voortbestaan van KLM. Want niet alleen 35.000 KLM’ers zijn hiervan afhankelijk, ook nog eens 90.000 andere werknemers en hun gezinnen uit de Schiphol-regio zijn afhankelijk van het voortbestaan van KLM. Principiëler punt is: we blijven ons verzetten tegen bemoeienis met onze cao door de overheid. We roepen hen dan ook op om 1,5 meter afstand te houden van onze cao!

Tot slot

De komende tijd zal in het teken staan van de herstructureringsplannen en de mogelijke ingrepen in jouw arbeidsvoorwaarden. We houden je daarvan op de hoogte. Heb je in de tussentijd vragen? Stel ze gerust via gertjan.tommel@unie.nl of 06 5252 2034. Je kunt in ieder geval jezelf en je collega’s steunen door hen te wijzen op klm.unie.nl. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe sterker we staan in onze strijd voor het voortbestaan van KLM. Mét respect voor jouw werk en arbeidsvoorwaarden.

Back To Top