skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Verbeterafspraken In De Maak

Verbeterafspraken in de maak

  • KLM

Afgelopen vrijdag (17 juli) stuurden we de collega’s van Passenger Services een oproep om hun knelpunten kenbaar te maken bij het werk aan de balies en gates. Daar is gelukkig veel gebruik van gemaakt. Bedankt daarvoor. Als je mij een mail hebt gestuurd, krijg je de komende dagen een persoonlijk bericht van mij. In de tussentijd: hieronder een kort verslag van de meeting van gisteren.

Pittig gesprek waarin beelden uitgewisseld en bevestigd zijn
Met de input van de collega’s van Passage hebben wij een pittig gesprek gevoerd met de Bedrijfsleiding (BL) van Passenger Services. De Unie heeft, samen met de collega-vakbonden, de volgende schets gegeven van de grootste knelpunten die jij en je collega’s ervaren.

  1. Ad-hoc- en lastminutewijzigingen in diensten: Hierdoor heeft je rooster meer weg van een oproeprooster dan je vastgestelde basisrooster. Je privéleven komt volledig op z’n kop te staan en er is niets meer te plannen. Daar komt nog bij dat leidinggevenden weinig oog lijken te hebben voor jouw zwaarwegende privé-omstandigheden.
  2. Achterlijke starttijden nachtdiensten: Door de enorme opschaling van Transavia en volledig verdwijnen van de inhuur, is er tussen 3.00 en 10.00 uur sprake van piekbelasting bij Passage. Dit leidt tot onevenredig veel werk voor de selecte groep collega’s die HV kan draaien. Hetzelfde geldt voor andere werkzaamheden. Een aanpassing van ORT naar dit (soms veel) zwaardere rooster is volgens de BL niet aan de orde. Daarnaast kunnen veel collega’s ’s nachts niet van huis naar Schiphol komen.
  3. Andere werkzaamheden zonder adequate inwerking, gebrek aan aflossing: Hierdoor gaat productiviteit verloren. Bovendien leidt het tot frustratie, van collega’s én passagiers. Het is belangrijk om te beseffen dat je alleen vrijwillig een andere functie hoeft uit te oefenen. Je kunt als ticket agent niet verplicht worden om als gate agent aan de slag te gaan, andersom ook niet. We zien dat collega’s die al jaren aan de balie en gate werken nu worden overspoeld met extra werk vanwege de lappendeken aan coronamaatregelen, die per land – per dag en soms zelfs per uur – verschillen, alsof je een immigration officer bent.
  4. Achterblijvende communicatie: In abnormale situaties waarin iedereen er gezamenlijk de schouders onder moet zetten, is goede communicatie essentieel: iedereen moet weten ‘waarom’ en ‘hoe’ bepaalde dingen moeten gebeuren. Er moet een wenkend perspectief zijn over de strategie om de moeilijke situatie het hoofd te bieden vanuit de operatie. Van knelpunten die jij en je collega’s ervaren, wil je horen dat ze opgelost worden en wanneer dat gebeurt. Die communicatie blijft nu achter.

In reactie op deze punten heeft de BL aangegeven voor welke enorme opgave Passenger Services staat. Ze erkenden dat er zaken niet goed zijn gegaan, waarvoor ze zich verontschuldigden. Het is voor iedereen een ongekende en onbekende situatie waar we met elkaar het beste moet maken. De Unie heeft daar uiteraard begrip voor. Maar het begrip moet van twee kanten komen. De geuite frustraties van de werkvloer moeten serieus genomen worden. En er moet gewerkt worden aan acceptabele oplossingen.

Extra set aan afspraken voor Passenger Services
Om die reden hebben we de afspraak gemaakt om een aantal zaken op papier te zetten, als nadere afspraken voor de NOW 2.0-periode specifiek gericht op Passenger Services. Deze afspraken zijn inmiddels uitwerkt, maar worden nog door alle partijen van commentaar voorzien. We streven ernaar om deze vóór het einde van de week rond te hebben en aan jou en je collega’s kenbaar te maken. Je ontvangt hierover nader bericht van ons.

Aan wat voor afspraken je kunt denken? Nou, bijvoorbeeld een versnelde opleiding van collega’s, zodat diensten over een grotere groep collega’s verdeeld kunnen worden en daarmee de zwaarste diensten eerlijker verdeeld worden. Of afspraken over nacalculatie van ORT, het openzetten van Esther om last-minuteruilingen tussen medewerkers onderling te faciliteren, en stabielere roosters, die nog maar voor een klein deel ad-hoc en last-minute aangepast kunnen worden.

Blijf in gesprek
In deze ongekende situatie is het belangrijk dat je op een respectvolle manier in gesprek blijft met elkaar. Loop je tegen problemen aan, kaart deze dan aan bij je leidinggevende. Vraag om gepaste actie en ook om terugkoppeling: wat is het resultaat van de ondernomen actie en wanneer krijg je een reactie?

Houd er rekening mee dat het ook voor je leidinggevende moeilijke en intensieve tijden zijn. In de constructieve dialoog ligt volgens ons de sleutel tot wederzijds begrip voor elkaars situatie en de wil om daar samen oplossingen voor te zoeken. We kunnen dit alleen samen. Kom je er met je leidinggevende niet uit, ga verder in de lijn naar de naast hogere leidinggevende.

Kom je er ook zo niet uit?
Schakel dan De Unie in. Je kunt ons bereiken via e-mail gertjan.tommel@unie.nl of bel 06-5252 2034. We stellen het contact met jou en je collega’s zeer op prijs. Dus deel vooral onze berichtgeving met je collega’s. Ze kunnen zich gratis registreren op klm.unie.nl.

 

Back To Top