skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Update KLM Herstructurering

Update KLM Herstructurering

Sinds onze nieuwsbrief van 31 juli 2020 is er weer het nodige gebeurd. De boodschap van de vorige nieuwsbrief was in de basis positief. Wat De Unie betreft moet het dat nog steeds zijn, met name als het gaat over de inhoud van het herstructureringsplan en de toekomstverwachtingen van KLM. De stip op de horizon.

KLM bruuskeert de vakbonden 2.0

Toch zijn we ronduit boos en teleurgesteld over de manier waarop KLM omgaat met de vakbonden, haar partners voor arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Nadat KLM de vervoersvergoeding eenzijdig heeft aangepast, presteerden ze het ook nog om de salarisverhoging van 2,5 procent per augustus 2020 eenzijdig uit te stellen. Hiermee loopt KLM vooruit op de gesprekken die we vanaf gisteren met elkaar voeren over de herstructureringsplannen en de bijdrage die medewerkers hieraan leveren.

Wat ons betreft eerbiedig je gemaakte afspraken tot het moment dat je samen andere afspraken hebt gemaakt. Ook in bijzondere tijden. Juist dan moet je de relatie namelijk goed houden, zodat je samen op inhoud harde en noodzakelijke maatregelen kunt nemen. Deze maatregelen moeten vóór 1 oktober 2020 gereed zijn. We snappen niet waarom KLM de relatie met haar werknemers en hun vertegenwoordigers zó bruuskeert en op het spel zet. Helemaal omdat oktober 2020 vroeg genoeg moet zijn om de 2,5 procent in te leveren, wanneer dat past in het totaalplaatje van de herstructureringsplannen.

Insteek De Unie

Want binnen dat totaalplaatje kijkt De Unie mogelijk wat anders naar de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. KLM geeft in het overleg aan dat er moet worden ingeleverd op arbeidsplaatsen én op alle salarissen boven modaal: zo’n 10 procent als je tweemaal modaal verdient, bij drie keer modaal zelfs 20 procent.

De Unie-insteek is anders. Tegen 2021 is zo’n 2.700 fte aan grondcollega’s vertrokken, terwijl KLM heeft becijferd dat er dan ongeveer 2.200 fte moeten verdwijnen. Daarmee worden de beïnvloedbare personeelskosten al met zo’n 20 procent gereduceerd. Wat ons betreft is daarmee de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage aan de reductie van 15 procent van de beïnvloedbare kosten gerealiseerd.

Overigens moet er bij opschaling richting 2024 uiteindelijk ook weer extra personeel bij komen. KLM houdt voor 2021 namelijk rekening met een reductie van 30 procent van haar omzet ten opzichte van 2019. In 2022 gaat het om 20 procent, en in 2023 om 10 procent. In 2023 heeft KLM – op basis van eigen uitgangspunten – toch echt weer zo’n 1.250 fte extra personeel nodig. Blijft de werving van extra personeel achter, dan leidt dit per definitie tot een productiviteitsstijging. En is dat ook weer een bijdrage aan de competitieve positie van KLM.

Onduidelijkheid troef

Wat in de hele discussie met KLM niet helpt, is de geheimzinnigheid en intransparantie over de voorwaarden die de overheid aan KLM heeft opgelegd. Omdat de overheid daarover niet helder is naar de vakbonden, moeten we het doen met de interpretatie van KLM. KLM zegt hierover dat de voorwaarden op bepaalde aspecten ‘ambivalent’ zijn en op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. Ook zegt KLM dat ze met ‘hun interpretaties terug moeten naar de overheid om te checken of ze juist zijn.’ Daarmee is het nu onduidelijkheid troef. Zolang er tussen de vakbonden en KLM geen eenduidige, gezamenlijke visie is over de exacte voorwaarden, blijft er discussie bestaan. En dat helpt ons niet om in de juiste richting met elkaar te denken.

Daar komt bij dat De Unie zich überhaupt niet gehouden voelt aan de voorwaarden die de overheid stelt rond arbeidsvoorwaarden.

Geen dictaat, wel afspraken

Daarom hebben de vakbonden een pleidooi gehouden dat we samen met KLM de ruimte nemen om tot afspraken te komen. We proberen de onduidelijkheid juist als een kans te zien om een set adequate afspraken te maken. Waarmee we mogelijkerwijs een andere invulling geven aan de opdracht van de overheid aan KLM en KLM’ers om een bijdrage te leveren aan herstel en efficiëntieverbetering van het bedrijf. En dat we dan samen naar de overheid gaan om onze gezamenlijke afspraken te verdedigen.

We moeten namelijk niet alleen rekening houden met het draagvlak bij de overheid, maar ook onder de KLM’ers! Rekening houden met de collega’s die ons hebben en gaan verlaten, maar ook met degenen die blijven.

Keep you posted

We zullen je de komende tijd op de hoogte blijven houden van het proces. En zoals altijd: als er een resultaat is van onze gesprekken met KLM, informeren we je daarover en kun jij je mening geven. Ken je nog collega’s die zich niet hebben geregistreerd op klm.unie.nl? Laat ze zich aanmelden, dan bereiken we zoveel mogelijk KLM’ers.

Gratis persoonlijk ontwikkeladvies

Overigens loopt sinds 1 augustus de overheidsregeling ‘NL leert door’. Deze regeling is onderdeel van het tweede corona-steunpakket en biedt iedere werkende en werkzoekende in Nederland de kans om kosteloos een ontwikkeltraject te volgen, van loopbaanadvies tot (bij)scholing. Wil jij graag je loopbaan onder de loep nemen en je werk, situatie en wensen bespreken met een ervaren loopbaancoach? Check dan deze pagina  om meer te lezen en je aan te melden.

Back To Top