skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
De Unie Start DIGI-C Onderzoek Onder KLM Grondpersoneel

De Unie start DIGI-C onderzoek onder KLM grondpersoneel

Vandaag ontvangt het overgrote deel van de KLM grondmedewerkers een uitnodiging van De Unie om deel te nemen aan het onderzoek “Spoed: oplossing gezocht!”. Wij hebben het onafhankelijke onderzoeksbureau MWM2 opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de mening van al het KLM grondpersoneel over de cao onderhandelingen.

Welles nietes
Rond het vastgelopen cao-overleg, de acties en gerechtelijke procedures wordt geschermd met allerlei meningen over “Het KLM Grondpersoneel”, maar niet alle werknemers van KLM zijn lid van één van de vakbonden. De bonden hebben daardoor naar ons idee geen volledig zicht op de mening van het personeel bij KLM.

Draagvlak
De belangrijkste vraag van het onderzoek is: hoe groot is het draagvlak voor de cao voorstellen van KLM nu echt in de volle breedte van de grondmedewerkers? Met de uitslagen van het onafhankelijke onderzoek willen we een bijdrage leveren om het cao-overleg weer vlot te trekken.

Ledenraadpleging De Unie
Het onderzoek staat los van de nog lopende ledenraadpleging. Alleen de leden van De Unie bepalen of wij zullen instemmen met het ultieme cao-bod van KLM. Waarbij aangetekend dat wij vanuit de extra vragen in de ledenraadpleging al aanleiding zien om met KLM eerst nog verder te spreken over enige “verschuivingen binnen het pakket”. Als alle stemmen geteld zijn en alle opmerkingen verzameld, zullen we jullie hierover verder informeren.

Meedoen aan het onderzoek
Heb jij of een collega de mail over het onderzoek niet ontvangen, maar je wilt wel je mening laten horen? Je kunt deelnemen aan het onderzoek door op deze link te klikken en je mailadres op te geven. Je krijgt dan een persoonlijke link toegestuurd. Alleen KLM mailadressen krijgen eenmalig toegang tot het onderzoek. De mailadressen via het onderzoek worden niet meer gebruikt voor welke doeleinden dan ook.

Joop Hofland

Back To Top