skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
De Unie Stemt In Met Het Bereikte Onderhandelingsresultaat

De Unie stemt in met het bereikte onderhandelingsresultaat

Maandag 28 oktober is de uitslag van de stemming bekend geworden van alle Unie-leden die hebben gestemd. Met een uitslag van 90% vóór het resultaat, is de weg vrij om het cao-traject af te ronden.

Wat moet er nog gebeuren?

Bijna alle grondbonden hebben hun achterbanraadpleging afgerond. Alleen NVLT komt later met de uitkomst van hun raadpleging. En we hebben nog twee domeinen waarmee het akkoord is gesloten: cabine en cockpit. Cabine heeft al laten weten niet akkoord te gaan. Cockpit heeft begin november hun raadpleging. Een gezamenlijk akkoord is wat we willen. Als dat niet op korte termijn lukt, willen we een ‘disclaimer’ waaruit blijkt dat een positieve wijziging in een ander domein, leidt tot een gelijkwaardige aanpassing van ons contract.

Komende twee jaar niets meer te doen?

Er moet nog worden gewerkt aan de cao-tekst. En we willen de cao moderniseren en vereenvoudigen. In het periodiek overleg moeten er ook een aantal onderwerpen nader worden uitgewerkt. Nog los van de zaken die we met elkaar te besproken hebben zoals de invoering van het OSG-systeem, de afspraak uit de vorige cao. En de pensioenregeling wordt ook ter discussie gesteld. Eind november verwachten we het co-creatie traject voor zover mogelijk af te ronden.

Back To Top