skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
We Gaan Weer Om Tafel!

We gaan weer om tafel!

Donderdag 19 september 2019 heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties in het gronddomein, een informatief en voorbereidend overleg met KLM gehad. Hierin hebben we nogmaals met elkaar de inhoud besproken die op tafel ligt. We hebben verduidelijkingsvragen kunnen stellen en hier en daar ook (tekstuele) wijzigingen aangebracht. Maandag 23 september is de bedrijfsledengroep (BLG) bij elkaar geweest om wat er op tafel ligt te wegen.

Snel aan tafel

Voor wat betreft De Unie wordt het tijd dat we met elkaar rond de tafel gaan. Op inhoud zitten we dichtbij een deal. Loon en looptijd moet worden gewogen in relatie tot wat er op inhoud op tafel ligt. Het totaalpakket zal bij voorkeur, in multi-verband uitonderhandeld moeten worden. Wij zijn bereid om het overleg af te ronden en hopen dat er op 30 september een moment komt waarop alle partijen met elkaar rond de tafel zitten. Als daar een onderhandelingsresultaat uitkomt, zullen we dat in stemming brengen bij de leden.

Back To Top