skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Een Cao Pakket Passend Bij De Omstandigheden Van KLM?

Een cao pakket passend bij de omstandigheden van KLM?

Op 18 juli 2016 heeft KLM een ultiem voorstel voor een nieuwe Grond cao gedaan. Het pakket bevat afspraken over onder andere inkomensverbetering en duurzame inzetbaarheid. Ook de werkgelegenheidsgarantie wordt voortgezet. Vrijwel alle verslechteringsvoorstellen zijn ingetrokken, maar er is nog wel een aantal minnen te melden. De Unie informeert vandaag de leden en geregistreerden. Ook kan hier het volledige voorstel gedownload worden. Vanwege de voorgestelde verslechteringen, leggen we het pakket neutraal voor. Een uitnodiging om er over te stemmen volgt volgende week.

Positieve punten
Qua inkomen komt er bij een akkoord zo snel mogelijk een eenmalige uitkering van €1.600,- bruto, verder een eenmalige van 1% in 2017 en een structurele verhoging van 1% per 1 januari 2018. De werkgelegenheidsgarantie wordt voor de looptijd ook ongewijzigd voortgezet en de winstdelingsregeling wordt structureel sterk verbeterd (sneller uitbetalen en hogere uitkering). Beoordelen wordt in het A&T systeem afgeschaft, waardoor iedereen “uitstekend max” zal bereiken. Ook wordt de Deelnemers Bijdrage Compensatie regeling (repareren verlaagde pensioenopbouw) over 2016 weer toegepast. Voor oudere medewerkers komt er een ‘deeltijd regeling voor pensioen’. KLM gaat verder een opleidings- en ontwikkelingsfonds starten, waar €7 miljoen voor beschikbaar gesteld wordt.

Plussen en minnen
Niet alle verslechteringen zijn van tafel gegaan. KLM wil naast afspraken over inkomensverbetering en meer verbeteringsvoorstellen ook nog een stuk productiviteitsverhoging realiseren.
Daarom is voorgesteld de bestaande HV dagen te bevriezen en verdere opbouw stil te zetten. Dus je houdt wat je hebt en krijgt er niets meer bij, of als je geen HV dagen hebt krijg je die niet meer in de toekomst.
Hetzelfde geldt voor het leeftijdsonafhankelijk maken van de vakantiedagen (iedereen naar 25, maar niet meer dan één dag inleveren). Weliswaar krijgt de jongste groep KLM’ers er één dag bij, maar in totaliteit levert dit KLM extra productiviteit op.
Ook in de versimpelingen zit een aantal verslechteringen, maar deze hebben minder impact op alle medewerkers.

Neutraal
Omdat in het pakket van KLM ook negatieve voorstellen zitten, leggen wij een en ander neutraal voor aan de leden. Dat betekent dat we geen positief of negatief stemadvies geven. Uiteraard staan we wel klaar om alle vragen die er leven te beantwoorden. Mail naar mij of een van de kaderleden.
We vragen je om vooral het hele pakket te bekijken en niet alleen losse onderdelen te beoordelen. Volgende week zal de mogelijkheid gegeven worden tot het uitbrengen van een stem door de leden van De Unie en het geven van je mening voor de geregistreerden.

Registeren
Geen vakbondslid worden, maar wel je mening laten meetellen in Amstelveen? Stuur dit bericht door aan je collega’s en geef hen de gelegenheid aan te geven wat zij er van vinden. Daarvoor is alleen een gratis registratie nodig. Ook zij worden dan straks om hun mening gevraagd over het cao resultaat. Daarnaast kunnen ze bij De Unie terecht voor gratis eenmalig advies per mail of telefoon over hun werk, inkomen of de cao.
Leden van De Unie hebben natuurlijk de beslissende stem over deze cao voorstellen!
Overtuig ook een collega, familielid of vriend(in) van de nut en noodzaak van een lidmaatschap van De Unie. Ga naar https://www.unie.nl.

Mede namens de cao delegatie van De Unie,
Guus Ottenhof , Erik Zwart en Piet-Hein van Walderveen ,
Met vriendelijke groet,
Joop Hofland
Sr. Belangenbehartiger

Download hier het Protocol en de bijlagen

Back To Top