skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Nog Geen Cao-akkoord Op Het Gronddomein

Nog geen cao-akkoord op het gronddomein

 • CAO

‘Fakenews’, zo betitelt onderhandelaar Erwin Rog van De Unie de verwarrende berichten over een cao-akkoord. FNV en KLM lopen vooruit op een cao-resultaat in het gronddomein. Erwin Rog: “Het klopt dat het donderdagnacht laat was, maar ik was nog klaarwakker. Er is geen cao-akkoord gesloten.” Waar zijn we dan wel geëindigd? Nadat alle bonden op één lijn zaten en een gezamenlijk voorstel deden waar iedereen beter van werd, is KLM teruggekomen met een tegenvoorstel. De Unie zag dit als vertrekpunt om verder te onderhandelen. KLM gaf geen ruimte meer om verder te onderhandelen. Daarop hebben 4 (waaronder De Unie) van de 5 bonden aangegeven eerst terug te willen naar de achterban.

En toen was er een akkoord, of niet?

Het mondelinge voorstel van KLM is in onze ogen slechts de stand van onderhandelen in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 juni. Alleen FNV had een soort ultimatum gesteld waarbij 21 juni als deadline was gesteld. Met de tegemoetkomingen aan de FNV-brief (vooral op het gebied van uitzendkrachten) hebben zij een draai gemaakt en zijn ze vrijdag jubelend de pers in gegaan. Ook KLM kon blijkbaar niet achterblijven, terwijl ze in de bewuste nacht nog opriep tot communiceren op proces aangezien we nog midden in de onderhandelingen zaten. Er is geen protocoltekst of iets dergelijk op papier gezet. Van een akkoord is dus geen sprake.

Loon en looptijd

We hebben al veel dagen onderhandeld en dat is niet voor niets geweest. De eerste dag hebben we met elkaar overeenstemming bereikt over loon en looptijd als we op de andere punten ook overeenstemming zouden krijgen. De looptijd van de cao is dan tot 1 juni 2019. Gelijk aan de cabine en cockpit cao. De inkomensvooruitgang is ook gelijk aan de andere domeinen. Dit hebben we als volgt verdeeld:

Vanaf 1-1-2018 ontvang je een persoonlijk DI budget van 1,93% over je pensioengevend salaris. Het bruto equivalent kan je netto besteden aan opleiding of het netto equivalent jaarlijks uit laten keren als loon.

 • Per 1-11-2018 stijgen de salarissen en salarisschalen met 1,5%
 • Per 1-2-2019 stijgen de salarissen en salarisschalen met 1%.
 • Deze 2,5% + 1,93% staat los van de 1% die je op 1-1-2018.

Hoe zit het met de 1,07% extra? Daarmee vervalt de brutotoeslag van 1,35% (art. 10.11 vrijval Witteveenkader). Dat is een neutrale omzetting aangezien je hier straks ook pensioen over bouwt. Deze kan je dus niet als loonstijging meenemen. Deze vereenvoudiging vinden we prima omdat de toeslag dan geen onderdeel van een onderhandeling kan worden, het zit straks gewoon vast in je salaris.

Overige afspraken

Ook op andere punten hebben we stappen gezet.

 • KLM heeft een toezegging gedaan over het continueren van de 80-90-100-regeling. Dat wil zeggen dat als je per 1-1-2019 60 jaar of ouder bent, je 80% kan gaan werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw. Wij hebben alleen nog geen toezegging of ook de ORT wordt betaald over 90% van je loon. De Unie wil dit wel gaan regelen!
 • Er komt een overbruggingsregeling voor dreigend boventalligen. Dat is een prima regeling en daar zijn we blij mee.
 • De consignatievergoeding wordt gewijzigd. We zijn geëindigd met de afspraak dat we hier in goed overleg uit zouden komen. Als het aan De Unie ligt wordt deze regeling zodanig aangepast, dat je per geconsigneerde dag meer krijgt betaald. En dan zonder de verhoging bij 7 dagen achter elkaar.
 • De huidige werkgelegenheidsgarantie wordt gecontinueerd. KLM wil met ons in gesprek over de werking van het transitiecentrum. Eerder wilde KLM een regeling afspreken waarbij na 9 maanden alles gericht is op beëindiging van het dienstverband. Dat is nu dus van tafel!
 • De afspraken over het aannemen van uitzendkrachten (150 contracten op KLM voorwaarden en 150 leer/werkbanen) is prachtig maar mag niet worden bekostigd uit jouw loon. Dit is gewoon HR-beleid. Je moet je bezetting op orde hebben en dat kan niet alleen met uitzendkrachten worden opgevuld. De vergoeding voor parkeren en de eindejaarstoelage is ook prima.
 • Een échte oplossing voor problemen in het personeelsmodel zodat iedereen gezond kan werken en zijn pensioen kan halen, roosters en flexibiliteit met oog voor werkdruk en de privé/ werk balans. Dit willen we via co-creatie, in volledige transparantie, zonder blokkades vooraf en onder alle werkenden bij KLM onderzoeken en komen tot goede voorstellen voor in de volgende cao.

Wat ontbreekt er nog?

 • KLM wil al jaren het A&T-systeem integreren in ORBA. Dat betekent dat sommige groepen meer ruimte krijgen om door te groeien in de schaal. Ben je bovenschalig of wordt je dat door deze invoering, dan behoud je je eigen salaris. Wij willen dat dit wordt ingevoerd.
 • Voor de MSG populatie willen we het variabele deel omzetten naar een vast (nader te bepalen) percentage.
 • Wij willen graag het O&O-fonds naar de toekomst toe handhaven.

En dat is nog niet alles, zo willen we bijvoorbeeld een afrekening van wat we geleverd hebben in het kader van Perrform2020.

Hoe nu verder?

Er komen veel mails bij me binnen van leden en niet leden die zich ongerust maken over het gemak waarmee er nu een akkoord lijkt te zijn. Voor De Unie is dat dus nog niet het geval. Wij maken ons hard voor een goede cao.

Woensdag 27 juni zitten de kaderleden bij elkaar om ons te beraden op de volgende stappen. Je mag ons altijd benaderen met je vragen. En ga gerust de discussie met je collega’s aan. Want de verwarring is groot en dat begrijp ik goed!

Praat mee

Jij bent lid van De Unie. We houden je natuurlijk graag op de hoogte. Maak jij je collega ook lid? We hebben een Koninklijk aanbod, waarmee je collega zonder wachttijd lid wordt voor een contributie van slechts € 7,87 per maand. Kijk op www.unie.nl/koninklijkaanbod voor meer informatie.

Wil je rechtstreeks contact met ons opnemen, dan kan dat natuurlijk via erwin.rog@unie.nl of via 06-52522036.

Met vriendelijke groet,

Erwin Rog
Erik Zwart, Piet Hein Walderveen, Guus Ottenhof

Back To Top