skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM-brede Vrijwillige Vertrek Regeling Volgens De Unie

KLM-brede Vrijwillige Vertrek Regeling volgens De Unie

Gisteren, 19 mei 2020, aan het einde van de middag heeft KLM haar KLM-brede Vrijwillige Vertrek Regeling (hierna: VVR) gelanceerd. Zojuist heeft KLM ons nadere uitleg gegeven over de regeling en onze vragen beantwoord.

De Unie vindt het belangrijk je te vertellen dat deze nieuwe VVR niet tot stand is gekomen door onderhandeling en instemming van de vakbonden, maar eenzijdig door KLM is vastgesteld. Voor de exacte interpretatie en uitleg is het dus belangrijk dat je vooral je vragen aan KLM stelt. Simpelweg omdat De Unie niet betrokken is geweest bij de totstandkoming. Wat we wel kunnen doen is de regeling zo goed mogelijk uitleggen en ook de consequenties aan je schetsen.

Een tweede belangrijk aspect is het feit dat deze nieuwe KLM-brede VVR niet de huidige VVR bij boventalligheid vervangt. Deze VVR is en blijft tot en met 31 december 2020 van kracht voor degenen die door een afgeronde adviesaanvraag boventallig is of wordt. KLM heeft toegezegd dat de meest gunstige variant (de nieuwe KLM-brede VVR of de cao grond-specifieke boventallige VVR) voor de individuele medewerker zal worden toegepast.

Waarom een KLM-brede VVR?

Zoals door De Unie al eerder is aangegeven in haar nieuwsberichten over KLM, zal de COVID-19 crisis in ieder geval de komende jaren een flinke teruggang betekenen in het vliegverkeer. KLM heeft dit zelf ook al aangegeven en is bezig om te kijken wat de precieze gevolgen zijn van de crisis voor KLM. Een en ander leidt tot de conclusie dat er ongetwijfeld minder mensen nodig zullen zijn voor een langere periode. Het is dan beter om KLM-medewerkers op een vriendelijke manier uit eigen vrijwillige beweging te laten vertrekken dan op een onvrijwillige gedwongen manier. Wanneer veel collega’s gebruik maken van de VVR dan zullen er, zo is de redenatie, straks geen of minder mensen op de onvrijwillige manier hoeven te vertrekken.

Wat is de inhoud van de regeling?

De regeling kun je hier downloaden.

De regeling bestaat in hoofdzaak uit twee bestandsdelen:

  1. Een regeling voor iedereen met een maximale vertrekvergoeding van 18 maandsalarissen (plus vaste toeslagen). Het aantal maanden wordt berekend door over de eerste 10 dienstjaren 0,25 maand per dienstjaar te nemen en daarnaast over de dienstjaren boven de 10 jaar 1 maand per dienstjaar op te tellen. Dus heb je 15 dienstjaren dan ontvang je 7,5 maandsalarissen vertrekvergoeding.
  2. Een vroegpensioenregeling speciaal voor collega’s die 36 maanden of minder voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten met een (naar rato van deeltijd) vaste vergoeding gebaseerd op 1.767 euro bruto per maand. Deze vergoeding bedraagt daarom bij 36 maanden 63.612 euro.

Kort en goed: Wanneer je voldoet aan de voorwaarden voor regeling 2 en de vergoeding onder regeling 1 (vertrekvergoeding) hoger is dan 63.612 euro, dan is regeling 1 interessanter. Is jouw vertrekvergoeding lager dan 63.612 euro dan is de vroegpensioenregeling interessanter. KLM zal altijd uitgaan van de voor jou meest gunstige financiële tegemoetkoming. Het lijkt goed om dat zelf ook even via de rekenmodule van te voren uit te rekenen en daar een printje van te maken. Dan kun je het uiteindelijke bedrag wat in de vaststellingsovereenkomst komt te staan ook controleren.

Beide regelingen kennen dezelfde aftopping voor collega’s die dicht bij de voor hen geldende pensioendatum zitten. De vergoeding bedraagt in alle gevallen nooit meer dan 80% van de te verwachten inkomstenderving tot aan de voor werknemer geldende pensioendatum. Deze inkomstenderving wordt bepaald aan de hand van het maandsalaris op de peildatum 1 januari 2020 en gaat uit van de voor jou geldende pensioendatum. Stel je gaat op 31 december 2020 uit dienst en jouw pensioendatum ligt op 1 januari 2022 dan gaat de regeling er vanuit dat je 12 maandsalarissen misloopt en dat je daar dan 80% van ontvangt als vergoeding. Dat is 9,6 maandsalarissen.

Verdere informatie, rekenmodule, vragen en antwoorden

Voor verdere informatie verwijzen we je naar KLM op
https://myklm.klm.com/nl/web/human-resources/vvr2020. Daar vindt je ook een hele lijst met vragen en bijbehorende antwoorden. Op heel veel vragen worden daar al antwoord gegeven. Zoals ook wat er allemaal valt onder jouw salaris. Lees dus eerst deze lijst door om te kijken of het antwoord op jouw vraag er al bij staat. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen of is het antwoord voor jou onduidelijk dan kun je je vraag stellen via VVR2020@klm.com. Maak daar ook echt gebruik van! Het is heel belangrijk dat je precies weet van de hoed en de rand voordat je een keuze maakt.

Op 25 mei 2020 zal een rekenmodule op MyKLM verschijnen waar je je eigen situatie in kunt zetten om uit te rekenen wat je mee kunt krijgen bij vrijwillig vertrek. Maak er gebruik van om te kijken of de VVR wat voor je is en welke van de twee regelingen (vertrekvergoeding of vroegpensioenvergoeding) voor jou het aantrekkelijkst is. Of het gebruik van de VVR überhaupt aantrekkelijk is. Gebruik ook https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/ om te kijken wat jouw pensioensituatie is en wat het effect van het vrijwillige vertrek bij KLM op jouw pensioen is.

Een aantal algemene observaties van De Unie

De regeling onder 1 (vertrekvergoeding) kent een aftopping wanneer je minder dan 22,5 maanden voor de voor jou geldende pensioendatum zit. Namelijk 18 maandsalarissen gedeeld door 80% aftopping.

De regeling onder 2 (vroegpensioenregeling) kent een aftopping als je minder dan 2.208,75 euro per maand verdiend. Namelijk 1.767 euro gedeeld door 80% aftopping. Verdien je meer dan 2.208,75 euro dan is de 1.767 euro namelijk het hoogst mogelijke bedrag en dat betekent dus per definitie een aftopping. Dat werkt als volgt: verdien je 2.000 euro dan kun je in drie jaar tijd 72.000 euro verdienen (36 maal 2.000 euro). De VVR keert maximaal 80% daarvan uit. Dat is 57.600 euro. Dat komt neer op 1.600 euro per maand (57.600/36 maanden). KLM past aftopping toe. Verdien je 3.000 euro dan krijg je maximaal 1.767 euro per maand. 80% van 3.000 euro is 2.400 euro en dat is meer dan 1.767 euro. KLM past geen aftopping toe want dat volgt als vanzelf uit de vroegpensioenregeling.

Wanneer je in aanmerking komt voor de regeling vroegpensioen is deze vooral interessant voor mensen die een maandsalaris hebben welke lager ligt dan 3.534 euro. Wanneer je meer dan 3.534 euro verdient, ontvang je met 18 maandsalarissen namelijk meer dan het maximale bedrag van 63.612 euro uit de regeling vroegpensioen.

Wanneer je in aanmerking komt voor de regeling vroegpensioen wordt deze interessanter naar mate je steeds minder maanden vertrekvergoeding krijgt. Je krijgt minder dan 18 maanden vertrekvergoeding wanneer je een diensttijd van minder dan 25,5 jaar hebt. Dit geldt dan ook voor collega’s die meer dan 3.534 euro per maand verdienen. Dit werkt als volgt: stel je hebt 15 dienstjaren. Je vertrekvergoeding is dan 7,5 maandsalaris (namelijk over de eerste 10 jaar 2,5 maanden en de 5 jaren erna 5 maanden). Stel dat wanneer je uit dienst gaat, je 2 jaar voor je pensioendatum zit. Jouw vroegpensioenregeling is dan 24 maanden van 1.767 euro waarmee je een totaal van 42.408 euro krijgt. Deel je dit door 7,5 maand dan is de vroegpensioenregeling interessant voor KLM-ers die tot 5.654,40 euro verdienen.

Zoals gezegd, maak gebruik van de rekenmodule die vanaf 25 mei beschikbaar is! Bovenstaande voorbeelden zijn ter illustratie en (hopelijk) ter verduidelijking hoe de relatie tussen de twee regelingen is. Nogmaals, KLM zal uitgaan van de voor jou meest gunstige regeling.

VVR en WW

Belangrijk om te weten is dat de VVR zodanig wordt uitgevoerd door het in een WW-veilige vaststellingsovereenkomst te gieten, dat je recht blijft houden op een uitkering in het kader van de werkloosheidswet (WW). Daarnaast is het derde WW-jaar ook collectief gerepareerd in onze cao. Dat betekent dat als je in aanmerking komt voor het derde WW-jaar (op basis van je lange dienstverband) dan krijg je die ook uitgekeerd vanuit de Stichting PAWW. Je kunt hiervoor kijken op de website van PAWW: https://spaww.nl/.

De Unie kan jouw uiteindelijk vaststellingsovereenkomst checken of deze daadwerkelijk WW-veilig is en op andere zaken. Laat deze check ook door ons uitvoeren. Je kunt wanneer je je vaststellingsovereenkomst ontvangt – dat zal pas in augustus 2020 zijn – deze sturen naar De Unie. Je ontvangt daarover tegen die tijd nader bericht van ons.

VVR en (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid

KLM zal in voor collega’s die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en gebruik willen maken van de VVR specifiek en nader communiceren op aangeven van de vakbonden. Het is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie of het wel of niet kan. Om die reden vragen wij aan de collega’s die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, zich te melden bij KLM via VVR2020@klm.com. Dan kan KLM met jou in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Tijdslijn

Op 25 mei 2020 zal de rekenmodule beschikbaar zijn. Vanaf 1 juni 2020 tot 5 juli 2020 kun je je aanmelden dat je gebruik wilt maken van de VVR. Na 5 juli zal KLM de aanmeldingen beoordelen. Dit duurt tot 20 juli 2020.

Dit beoordelen is nodig omdat KLM nadat de aanmeldingsfase is gesloten, naar alle aanmeldingen gaat kijken om na te gaan hoeveel collega’s zich per functie hebben aangemeld en hoeveel collega’s KLM nog nodig denkt te hebben in die betreffende functie. Als er meer aanmeldingen zijn dan er kunnen vertrekken dan zal de toekenning op basis van diensttijd gaan. Collega’s met de langste diensttijd gaan dan voor.

Tussen 20 juli en 31 juli 2020 krijgt iedereen die zich heeft aangemeld een email met daarin het besluit of de aanvraag om deel te nemen aan de VVR is toegekend of afgewezen. Is je aanvraag afgewezen dan ontvang je ook een toelichting waarom. In de maand augustus ontvang je, bij goedkeuring, een vaststellingsovereenkomst die 14 dagen na ontvangst ondertekend terug moet sturen. De vaststellingsovereenkomst gaat uit van overeenstemming tussen jou en KLM over de deelname aan de VVR op 31 juli 2020.

Afhankelijk van je diensttijd vertrek je dan per 1 september (bij diensttijd tot 5 jaar), per 1 oktober (bij diensttijd tussen de 5 en 10 jaar), per 1 november (bij diensttijd tussen 10 en 15 jaar) of per 1 december (bij een diensttijd langer dan 15 jaar).

Tot slot

Tot zover de eerste berichtgeving vanuit De Unie over de KLM-brede VVR. We begrijpen dat je nu nog veel vragen hebt. We willen je zo goed mogelijk ondersteunen in het maken van je keuze. Dat begint met je nogmaals op het hart te drukken om MyKLM (https://myklm.klm.com/nl/web/human-resources/vvr2020) te raadplegen. Daar staan veel vragen met hun antwoorden vermeldt. Ook de via NewsApp wordt je op de hoogte gehouden. Als je vraag er niet tussen staat, stel je deze via VVR2020@klm.com. Je kunt de vraag tegelijkertijd ook stellen aan De Unie via gertjan.tommel@unie.nl, zodat wij inzicht krijgen in welke vragen er gesteld worden en welke antwoorden. Daarmee kunnen we vragen en hun antwoorden die relevant zijn voor anderen ook beschikbaar maken in een nieuwsbrief voor je collega’s.

Als laatste is KLM aan het kijken of en hoe er digitale informatiesessies KLM-breed gehouden kunnen worden. Hierover zal KLM nader communiceren.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben aan De Unie dan kun je die stellen via gertjan.tommel@unie.nl of telefonisch op 06-52522034.

Succes met jouw afwegingen en het maken van een keuze.

Met vriendelijke groet,
Gertjan Tommel

Belangenbehartiger De Unie

Back To Top