skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
Cao-overleg KLM: Ready For Take-off

Cao-overleg KLM: ready for take-off

Op donderdag 15 maart 2018 is het cao-overleg voor de cao KLM Grond van start gegaan. De cao is 1 januari van dit jaar geëindigd, tijd dus voor nieuwe afspraken. De komende periode gaat De Unie hier, samen met de andere bonden, over onderhandelen met KLM.

Proces

Het onderhandelingsproces zal worden begeleid door twee onafhankelijk voorzitters, te weten: Jolande Sap en Jan de Kramer. Zij helpen alle partijen aan tafel om de focus te houden op de inhoud, maar ook om de agenda en afspraken te bewaken. Deze eerste dag hebben we vooral benut met het terugblikken op wat er beter kan in de gesprekken en het vooruit kijken naar het aankomende proces.

Wat vindt De Unie

De Unie wil een cao met een looptijd van 2 jaar en een gemiddelde salarisverhoging van 3,5% per jaar. Verder zetten we in op het realiseren van de afspraken die nog open staan uit het vorige akkoord.

Dan hebben we het over: duurzame inzetbaarheid, waar de afspraken nog niet zijn afgerond, terwijl er HV-dagen voor zijn ingeleverd. Ook de discussie over vast/flex en verlichting van de nachtdiensten hebben eerst onze prioriteit. Verder willen we de afspraak over geen gedwongen ontslag verlengen en de afspraken over aandelen in het bedrijf en een positie in de Raad van Commissarissen verzilveren. Klik hier voor onze volledige voorstellenbrief.

Hoe nu verder?

Wij hebben op 17 april 2018 de volgende cao-onderhandeling staan. Dan gaan we alle verschillende voorstellen clusteren. Verder gaan we in op de context waarin de onderhandelingen plaatsvinden. We gaan nu eerst de informatiefase in en nadat we die hebben afgerond, kunnen we naar de inhoud. Dan begint het échte onderhandelen.

Praat mee

Jij bent lid van De Unie. We houden je natuurlijk graag op de hoogte. Maak jij je collega ook lid? We hebben een Koninklijk aanbod, waarmee jouw collega zonder wachttijd lid wordt voor een contributie van slechts € 7,87 per maand. Kijk op www.unie.nl/koninklijkaanbod voor meer informatie.

Wil je rechtstreeks contact met ons opnemen, dan kan dat natuurlijk via erwin.rog@unie.nl of via 06-52522036.

Mede namens Erik Zwart, Piet Hein Walderveen en Guus Ottenhof,
met vriendelijke groet,

Erwin Rog
Belangenbehartiger

Back To Top