skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM Cao Overleg: Kleine Stapjes Vooruit

KLM cao overleg: kleine stapjes vooruit

Het cao-overleg op 30 juni en 1 juli 2016 is op een constructieve manier verlopen. KLM is er veel aan gelegen om niet opnieuw voorstellen te doen die commotie veroorzaken. Daarom worden allerlei onderwerpen besproken en de gevoeligheden gepeild. De belangrijkste thema’s voor de cao zijn: levensfase bewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid,  flexibel werken, het besteedbaar inkomen, werkgelegenheid / productiviteit en versimpeling van de cao. De Unie ziet aanknopingspunten om op basis van de denkrichtingen van KLM tot een serieus cao overleg te kunnen komen.


Snel, maar zorgvuldig
De wereld van KLM is ingewikkeld. Er spelen zaken bij Air France, de concurrentie is nog steeds keihard, er zijn bij de grondbonden onderling ook verschillen van opvatting, etc. Dit betekent dat het zeer belangrijk is om heel zorgvuldig met het cao proces om te gaan. Wij hebben er vertrouwen in dat resultaten aan de onderhandelingstafel bereikt kunnen worden. Dat wordt best heel lastig, maar die klus gaan wij natuurlijk niet uit de weg. De belangen van de leden staan voorop!


Cao voor of na de zomer
Op 7 juli 2016 staat nog één cao overleg gepland. KLM gaat mogelijk formele voorstellen doen. De Unie en de collega bonden zullen dan ook hun punten inbrengen. Het is te optimistisch om te verwachten dat wij binnen één dag dit hele pakket uit kunnen onderhandelen tot een acceptabel cao resultaat. Daarna begint de vakantieperiode. Overleg kent vaker uitstel, De Unie heeft daar op zich geen moeite mee. Uiteraard zullen we er voor zorgen dat uitstel geen nadelen voor de medewerkers oplevert.


Heikelste punten
Het besteedbaar inkomen en flexibel werken zijn de lastigste onderwerpen van dit cao-overleg. Maar ook voor lastige onderwerpen zijn oplossingen te vinden. Nu KLM nog geen voorstellen heeft gedaan, vindt De Unie het te vroeg om ‘druk op het overleg’ te zetten. Het nu al inzetten van campagne middelen werkt wat ons betreft eerder tegen dan mee. Eerst echt onderhandelen en als we er niet uit mochten komen, dan is het tijd voor andere maatregelen. De leden hebben uiteindelijk natuurlijk altijd het laatste woord!


Registreer je collega
Een breed draagvlak voor meningen en besluiten betekent meer invloed. Maak je collega daarom lid van De Unie of laat hem/ haar zich gratis registreren op http://nlunie-batistini.savviihq.com Geregistreerden kunnen  hun mening geven bij enquêtes en over resultaten en stellingen. Ook kunnen ze bij De Unie dan eenmalig gratis terecht met individuele vragen over werk, inkomen of de cao.

Met vriendelijke groet,
mede namens de cao delegatie van De Unie,
Guus Ottenhof, Erik Zwart en Piet-Hein van Walderveen,

Joop Hofland
Sr. Belangenbehartiger

Back To Top