skip to Main Content
Dit is een website van vakbond De Unie voor alle medewerkers van KLM.
KLM: Terug Bij Af…

KLM: Terug bij af…

Begin deze maand hebben we jullie laten weten dat de International Labour Organization (ILO) heeft geconcludeerd dat de door de Nederlandse overheid geëiste arbeidsvoorwaardelijke bijdrage bij KLM ‘onder bedreiging’ tot stand is gekomen en daarmee ‘vernietigbaar’ is. Wij hebben KLM daarom direct laten weten dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moet stoppen. Tot op heden hebben wij daar GÉÉN bevredigende reactie op ontvangen. Naar aanleiding van de ILO-uitspraak is ook de deal die KLM met de vliegers (VNV) had gesloten over een nieuwe cao, inclusief een verlenging van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, wel van tafel en zijn de VNV en KLM opnieuw met elkaar in gesprek.

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Nu is op 1 maart jongstleden de grond cao afgelopen en stond voor morgen het eerste cao-overleg gepland. KLM heeft ons laten weten dat met het vervallen van de ‘vliegerdeal’ er voor KLM geen directe aanleiding meer is om het cao-overleg bij grond te starten en dat de bijdrage van het personeel aan het herstel van KLM nodig blijft, los van het feit of de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in het licht van de ILO uitspraak wel of geen stand houdt.

Wat De Unie en ook collega vakbond NVLT betreft zijn we hiermee ‘terug bij af’. Wij vinden het onbegrijpelijk dat KLM zich halsstarrig blijft opstellen en zo ondubbelzinnig de rekening bij haar medewerkers neer blijft leggen. KLM lijkt de uitspraak van ILO te negeren, door vooral naar de overheid te wijzen. En binnen de grondorganisatie ‘piept en kraakt’ het. Koopkracht van KLM-medewerkers holt achteruit, werkdruk neemt onacceptabele vormen aan (tijdens de coronaperiode zijn in het gronddomein duizenden banen vervallen), vluchten moeten worden gecanceld vanwege personeelstekorten en lonen van uitzendkrachten worden wel verhoogd (anders komen ze niet meer..).

De Unie en de collega’s van NVLT zijn en blijven van mening dat het zo niet verder kan. De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moet stoppen. En wachten tot er in andere domeinen nieuwe akkoorden zijn gesloten is voor ons eigenlijk niet acceptabel meer. In plaats daarvan zouden KLM in multi-verband (dus samen met de collegabonden van cockpit en cabine) met ons de dialoog aan moeten gaan om tot hernieuwde -, structurele oplossingen te komen. Oplossingen die ÓÓK recht doen aan de positie van de KLM grondmedewerkers!

Komende dagen gaan we ons verder beraden op de ontstane situatie.
Jij hoort snel weer van ons!

Update (22 april 2022)

Inmiddels heeft De Unie, samen met de andere vakbonden, minister-president Rutte laten weten dat inmenging van de Nederlandse overheid in het arbeidsvoorwaardenoverleg bij KLM niet meer geaccepteerd wordt.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan rustig contact met mij op via huug.brinkers@unie.nl

Altijd direct het laatste KLM-nieuws ontvangen? Meld je gratis aan!

Back To Top